PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-03-17
0201

 

BIBELENS BOLVÆRK MOD ANTISEMITISMEN
(Nr.1)

Et af verdenshistoriens mægtigste dokumenter indledes med et navn. Det er navnet på en af de mænd, som må siges at have haft den største kærlighed til Israel og det jødiske folk, som noget menneske kan rumme. Han omtaler den selv som en dyb, indre smerte, der overvælder ham i en sådan grad, at han både dag og nat har den på hjerte (Rom.9:1-3). Gennem historien er dette navn blevet elsket og forkætret, ophøjet og hadet, beundret og mødt med afsky. Som menneskeheden nu bevæger sig ind i et tredje årtusinde, og et nyt antisemitisk mørke vil sænke sig over verden (Es.60:2-3), vil dette navn atter komme på manges læber. Det vil på grund af et nyt åbenbarelseslys blive genstand for mange studier og fornyet forskning – og en mægtig og hidtil ukendt port vil blive åbnet til forståelse af denne mands ubegribelige univers. Denne port vil til manges overraskelse vise sig at være selve hovedindgangen til den mest betagende bygning – en struktur, som verden endnu aldrig har set magen! Porten fører ind under en række himmelhøje hvælvinger, hvor et forunderligt ekko meddeler den omfattende kærlighed, som Gud nærer til sit jødiske folk! Et budskab, som er højaktuelt. Måske det vigtigste i vor tid…

Derfor: Det navn, der her er tale om, er navnet Paulus!

Paulus fortæller selv, at han er født i Tarsus (Ap.G.21:39; 22:3) i Cilicien (der lå mellem Syrien og Lilleasien). Han var jøde og hans slægt hører til Benjamins stamme (Rom.11:1; Fil.3:5). Hans oprindelige navn er Saulus (sikkert et ret almindeligt navn i den jødiske stamme, hvorfra Israels første konge, Saulus, kom).

Da Paulus på et tidspunkt blev stillet til regnskab for sin virksomhed og sin lære i det jødiske råd i Jerusalem råbte han: "Jeg er farisæer og stammer fra farisæere’ (Fil.3:5; Ap.G.23:6).

Saulus fik imidlertid ikke blot navnforandring men der skete samtidig noget i hans liv, - en sådan omvæltning, at det ændrede hans indstilling til mangt og meget i hans tidligere tilværelse. Han blev forvandlet til det, som nogle i dag benævner som: ’En messiansk jøde’ – og det er ud fra denne nye livsholdning, at han erklærer: ’Ses der hen til udvælgelsen er de (jøderne) elskede (af Gud) for fædrenes skyld’ (Rom.11:29).

Dette er dagens største udfordring til den samlede kristne kirke over hele verden. Uanset hvilken teologisk strømning eller hvilken kirkehistorisk tradition, de troende tilhører, så er de overalt og alle vegne og fra denne time bundet af dette afgørende ord i Ny Testamente. Ingen kristen noget sted kan ud fra nogen anden form for indflydelse huse blot den mindste smule antisemitisme i sit hjerte. Hvad Gud elsker, må han elske – og dem til hvem Gud erklærer sin kærlighed – til de samme må de, som Den Levende Guds børn erklære deres kærlighed.

Dette er Romerbrevets afsluttende endetidsbudskab, af hvilken grund brevet bliver det manifest, som i dag skal rejses som tidens mægtigste bolværk mod jordens nye jødehad og Anti-israelske bevægelser!

(Det følgende afsnit hedder: EN TSUNAMI OG ISRAEL-FJENDSKAB)