PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-03-20
0202

Shalom-kirken i Wasior (Mondama)

PAPUAS ANDEL I ET PROFETISK PROJEKT
(Papua - De tolv sten: Et profetisk tegn - 9)
 

Den rejse, som vi stod for at skulle gennemføre, skulle nu bringe os til hjertet af Papua, som for tiden er Indonesiens største provins. Den omfatter den vestlige halvdel af øen, New Guinea. Oprindeligt strakte denne provins sig ind over hele den vestlige del af New Guinea, men i året 2003 blev det yderste vestlige område af provinsen (på den såkaldte ’Bird’s Head’s-halvø) af den indonesiske regering erklæret for en adskilt provins, kaldet Papua. Den legale ret til at udstede en sådan erklæring kan diskuteres og synes at være i åbenlys modstrid med de betingelser, som for ’specielt selvstyre’, som blev givet til Papua i år 2000. Denne indre og blodige strid forekom at være baggrunden for de mørke skikkelser, der nu uafbrudt fulgte os. Der hersker i dag ingen fred i denne sag! Papuanerne ønsker tydeligt at befri sig fra det indonesiske styre. Papua er med et overvældende vidnesbyrd at betragte som en kristen nation, der ikke ønsker at være under den muslimske regering, som for tiden søger at gennemtrumfe islamiske love – som et efterfølgende træk – at ændre alle helligdage for kristne og jøder herefter kun at have de muslimske højtider. Det var disse dybe stridigheder, der lurede bag de mørkemænd, som overalt – i fly og på vore opholdssteder – nøje syntes at rapportere alle vore bevægelser til Jakarta. 

En ekspert i disse forhold, Carmel Budiardjo (og Liem Soei Liong) har i sit engelsksprogede værk ’West Papua: The Obliteration of a People’, indledt bogen med følgende forklaring:

"Folket på Vest Papua har kæmpet en uafhængighedskamp for mere end et kvart århundrede. Den strid har været mere end et politisk opgør med hensyn til land og frihed; den har været en overlevelseskamp! Imidlertid har verdenssamfundets opmærksomhed været fokuseret på andre folkeslags befrielseskampe, så at papuanernes krig for retfærdighed er blevet overset og glemt. Der er i dag kun få mennesker, som kender til dens eksistens!" (udgivet af TAPOL, 111, Northwood Road, Thornton Health, Surrey, CRY 8HK, UK).


Johny interviewes af en radioreporter fra Monquari

Grunden til, at vort lille tremands-team nu dukkede op midt i disse uroligheder, var ikke politisk. "Det er udelukkende af åndelig bevæggrunde, at vi befinder os i disse afsides regnskovsområder," forklarede jeg en radioreporter fra Monquari, som i Wasior (Mondama) opsøgte mig for at få et interview. Jeg var forsigtig i mine udtalelser men fik dog sagt, at ’selvom Indonesien ikke havde nogen politisk-diplomatiske forbindelser med Israel, så ville der for provinsens kristne altid eksistere en åndelig forbindelse med Jerusalem. "Vi er her," forklarede jeg, "som indbudte gæster af organisationen ’Israel-Papua Bridge’ og søger at skabe interesse omkring et projekt i Israels ørken, der benævnes ’Derech Ha’Kodesh’ (hebraisk for: ’Den Hellige Vej’). Papuanerne synes ifølge Skriften at have en profetisk andel i denne gerning og vil allerede i året 2008 tage aktiv del deri."

Som jeg sagde dette, var jeg klar over, at dette ville blive en realitet. Papuanerne ville komme med de tolv sten til Den Hellige Vej. Men det ville blive en voldsom strid – og når stenene endelig var lagt, så ville helvede bryde løs for at få os fjernet fra det sted, som med rødt er indtegnet på Herrens profetiske kort. Vor konvoj i israelsk ørken ville blive udsat for angreb, som vi ikke tidligere havde kendt. Imidlertid gentog jeg ordene for den papuanske radioreporter. "Vort besøg i Papua er af åndelig art; det drejer sig om ’Derech Ha’Kodesh’ – Den Hellige Vej – i Israel.

Om denne profetiske andel, som blev Papuanernes skrev jeg følgende digt til mini-musicalen den 12. okt.:

IN THE LAND OF THE PARADISE BIRD

Song No.3 (in part 1)

In the land of the paradise-bird
a wonderful story is heard
about a way, yes a way
being built in the desert today;
and the paradise-people are coming
to take part and to build and to pray
asking the Lord for His mercy:
that they shall not be turned away.

In the land of the paradise-bird
a wonderful story is heard
about the way of the Lord
‘A holy way’ as prophets have thought,
and the paradise-people are coming
to be dancing, welcoming that day
Messiah appears on Edom,
and they shall not be turned away.

In the land of the paradise-bird
a wonderful story is heard
about Bozra, and the way
and ‘Messiah is coming one day’
And the paradise-people are coming
to prepare in Israel God’s way
asking Messiah for mercy,
that they shall not be turned away.