PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-03-24
0203

Får 'Danske-lejren' lov at fortsætte sit virke i Israel?

NOER-FAMILIENS SITUATION I ISRAEL

Der er nu gået nogen tid siden, at vi sidst informerede jer om de forhold, som vi befinder os i med henblik på vore muligheder for at kunne forblive på vor ørkenstation og fortsætte vor gerning i Israel.

Set med menneskelige øjne er vi i øjeblikket i en situation, der synes at være så håbløs, som den kan være. To breve er blevet afsendt fra Israels Indenrigsministerium. Det ene til en lokal ’farmer’, Ynon, som er medlem af vor ’amuta’ (Desert Peace foreningen), og det andet til vor sagfører, Yael Katz, i Tel Aviv.

I det første brev får vort lokale amuta-medlem afslag på, at han kan invitere Benjamin og Lee til landet; det ’ENTRY DENIED’, som står stemplet i deres pas opretholdes. I det andet brev får vor sagfører afslag på den ansøgning, som Jeg selv, Gisèle og Maria har afleveret i Beersheva med hensyn til en ny visa-status. Det vil med andre ord sige, at vore dage i denne time er talte med henblik på Noer-familiens gerning i Israel – hvis det skal gå efter de menneskelige beregninger.

Imidlertid har vi fået et ord fra Herren, som vi holder fast ved i denne vanskelige tid. "Intet våben, der smedes mod dig, skal du; hver tunge, der trætter med dig, får du dømt. Dette er Herrens tjenerens lod, den retfærd, jeg giver dem, lyder det fra Herren" (Es.54:17).

Begge breve bliver nu appelleret. Vor farmer-ven anmoder ministeriet om at genoptage sagen (- der vil med denne skrivelse følge nye anbefalinger med fra de lokale israelske myndigheder - ) og sagføreren i Tel Aviv sender en fornyet anmodning med anbefalinger fra Israels Udenrigsministerium (gennem Israels Ambassade i Danmark).

Vi beder nu alle vore venner i Danmark om at stå med os i bøn, at denne danske udpost må blive bevaret i Israels ørken. Den 15. marts i år har vi i syv år ’holdt ørkenfortet’ – og vi tror ikke, at det nu skal falde; de, som ønsker en mere detaljeret forklaring, kan på hjemmesiden tilmelde sig foreningen Ny Pagts Fællesskab, hvormed de da automatisk modtager det ørkenbrev som tilsendes den internet-inderkreds, der modtager mere personlige meddelelser. Ørkenbrevene kan også læses på den password-beskyttede medlemsside.