PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-03-26
0204

EN KRISTEN KAN IKKE HUSE JØDEHAD
(Bibelens bolværk mod antisemitismen nr. 2)

6000 demonstranter har demonstreret i nærheden af Baltiska Hallen i Malmø i Sverige mod Israels tre ugers krig mod Gaza i begyndelsen af 2009. Medens det palæstinensiske flag blev svunget i luften, råbte demonstranterne: "Lev, Palæstina, Lev Palæstina!" 1000 betjente var indkaldt. Demonstrationens formål var ’en ny boykot af Israel’. En nynazistisk gruppe, ’Kameratskab Karlskrona’ havde meldt sin aktive deltagelse – men viste sig ikke…

Simon Wiesenthal-centeret i Israel har i sin seneste rapport om efterjagelsen af nazistiske krigsforbrydere anbragt Sverige i kategorien F1 – hvilket betyder, at Sverige ligger på linje med Syriens antisemitisme, når det drejer sig om at komme krigens ugerninger (ikke mindst mod jødernes) til livs!

På trods af, at Sverige har søgt at fremme den internationale oplysning omkring Holocaust (et projekt, som blev igangsat af den socialdemokratiske premierminister, Göran Persson, ved en konference i Stockholm i begyndelsen af år 2000) er de antisemitiske (under dække af ’Anti-israelske’ eller ’anti-zionistiske’) demonstrationer og overgreb forøget.

Når Paulus i Romerbrevets første kapitel taler om ’Guds Evangelium’ (v.2) – tilføjer han: "som Han forud lovede gennem sine profeter i Hellige Skrifter."

En af de profeter, som apostelen henviser til, er Moses, der til Israels Folk siger: "Herren din Gud vil af din midte lade en profet som mig fremstår for dig, en af dine egne…" (5.Mose 18:15).

Den ’profet’, som Moses taler om, er Kristus! Når det siges, at Han skal fremstå ’for dig’, vil det sige, at Han især og i første omgang sendes til Israel… og når det tilføjes ’En af dine egne’ er det atter en understregning af, at Jesus blev født ind i denne verden som jøde…

Med denne bibelske baggrund, er det umuligt for de kristne at tage del i – eller lade sig komme under indflydelse af de jødehadske og Israelfjendske bevægelser, der får et voksende tag i nordens befolkninger. Vi har modtaget evangeliet fra Israel – og derfra kommer Jesus, jødernes Messias, og hele verdens frelser og eneste håb.