PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-03-31
0206


ISRAELS NYTESTAMENTLIGE PLADS
(Bibelens bolværk mod antisemitismen nr.3)
 

Det, som mest af alt bør bevæge vor tids kristne i deres holdning til Israel og Det jødiske Folk, er ikke blot alt det, som står skrevet i Bibelen som helhed – men alt det, som står skrevet i Ny Testamente i særdeleshed! Det uheldige slogan gælder ikke: "Jamen, det er jo en gammeltestamentlig historie." Nej, de troende blandt nationerne er ikke kun traditionelt forbundet med læren i Ny Testamente, men de er forpligtede til at efterfølge den Gudgivne åbenbarelse, som står nedfældet i den såkaldt ’græsk del af bogen’. "Gud ske tak!" udbryder Paulus, "at I er blevet lydige af hjertet mod den lære, I blev indført i" (Rom.6:17).

Denne nytestamentlige lære erklærer med al tydelighed, at Israel ikke blot har en alt overvældende plads i Guds hjerte – men, at både landet og folket indgår i Guds plan med menneskeheden og Hans agenda med nationernes historie.

Ny Testamente fortæller den gribende beretning, at Jesus ’efter sin lidelse, med mange beviser fremstillede sig som Den Levende, idet Han viste sig for dem i fyrretyve dage og talte om, hvad der hører Guds Rige til (Ap.G.1:3).

I denne usædvanlige periode (på ligeved seks uger) faldt talen også på Israel. Disciplene havde et vigtigt spørgsmål: "Medens de nu var samlede, spurgte de Ham og sagde: Herre, er tiden nu kommet, da du vil genoprette Riget for Israel?" (Ap.G.1:6)

Jesus, Den Opstandne, fejede ikke dette spørgsmål af bordet som irrelevant men svarede: "Det tilkommer ikke jer at kende tider eller timer, som Faderen har fastsat af egen magt" (v.7).

Israels plads i Guds husholdning er altså ikke et spørgsmål om hvorvidt en sådan plads virkelig forefindes? Nej, det er kun et spørgsmål om Guds agenda! Det er heller ikke en sag, der henvises til fortiden. Jesu svar er tydeligt pegende frem mod en fremtidig situation. ’Den time Faderen har fastsat’ er således ikke et overstået fænomen. Det er en time, som hører fremtiden til – hvilket vil sige, at Israel stadig har en højt prioriteret plads i Guds program. Af samme grund kan navnet Israel ikke fjernes… hverken fra landkortet eller fra Bibelens blade – og slet ikke fra de troendes hjerter. Læren om Guds plan med Israel hører med til den kristne menigheds lære…