PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-04-07
0208

HITLERBIBELEN
(Hitlerbibelen nr.1)

Hvad mon dronningen tænkte, da hun under et brus af orgeltoner værdigt og med bøjet hoved rejste sig under gudstjenesten i Københavns domkirke søndag d. 8. november 1992?

Da majestæten i ærbødighed rejste sig, rejste også folketingets formand sig. Kirkeministeren og en række tidligere kirkeministre rejste sig. Kulturministeren rejste sig. Biskopperne rejste sig, og hele menigheden rejste sig. Gudstjenesten var TV-transmitteret, så hele Danmark blev vidne til, hvorledes Det danske Bibelselskabs nye 92-oversættelse af Den Hellige Skrift i dette bevægende øjeblik blev båret op gennem Domkirken for i ærefrygt at blive lagt på kirkens alter.

Ingen af de tilstedeværende ved denne højtidelige gudstjeneste – og slet ikke hendes majestæt, dronning Margrethe, der som Bibelselskabets protektor beærede denne gudstjeneste ved sit nærvær – kunne forestille sig, at kun 15 år senere, d. 16.oktober 2007 – ville Det danske Bibelselskab sende endnu en ’oversættelse’ på gaden… og at denne nye bibel med hensyn til omtalen af Bibelens folk og land, Israel, ville være en tro gengivelse af det ’Ny Testamente’, som Adolf Hitlers præster indviede i foråret 1940 i Martin Luther-byen Wittenberg… en bibel, hvor navnet ’Israel’ var ’udrenset’ fra hvert eneste sted, det ifølge den græske grundtekst stod nævnt i Den Hellige Skrift.

Ingen af de 500 danske og udenlandske gallaklædte gæster, som samme aften var til stede ved den pompøse festforestilling på Det Kongelige Teater og derefter deltog i en storstilet reception i Børssalen, har kunnet forestille sig, at halvandet årti senere ville det samme Bibelselskab ’skænke’ det danske folk en ny udgave af Ny Testamente, som under titlen: ’Den Nye Aftale’ ville det blive en ’Israelfri-bibel’. Mere end 80 (firsindstyve) steder ville navnet Israel være ’renset væk’ fra den bibelske tekst’. Et (hvad angår fjernelsen af Israels navn) nøje antisemitisk kopi af den bibel, som Hitler ’skænkede’ det tyske folk i 1940…

Ved frokosten i Københavns bispegård, lørdag d. 7.nov. 1992, hvor udenlandske dignitarer blev orienteret om den nye bibeloversættelse, har biskop Erik Norman Svendsen næppe forestillet sig, at ordene fra Salme 83:4-5 stod foran deres snarlige opfyldelse. I en efterfølgende ’oversættelse’ ville Salmens forfærdelige forudsigelse blive virkeliggjort: Det danske Bibelselskabs ’oversættere’ ville sige det samme som Hitler: "Kom lad os slette dem af folkenes tal, ej skal man ihukomme Israels navn!" Derfor bør denne ’oversættelse’ fremover kaldes ’Hitlerbibelen’.