PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-04-14
0211

 

HITLERS HÅNDLANGERE
(Hitlerbibel nr.3)

Det underlige er, at den mørke, truende og frygtindgydende skikkelse, som i det øjeblik rejste sig – dræberkongen Herodes – han troede på Bibelens ord om Israel. Det var grunden til, at han havde mord i blikket. Han ville slå jøder ihjel. Babyer! Små drengebørn. De skulle ryddes af vejen; selv de spædeste og svageste var i hans øjne farlige. De udgjorde ved deres blotte eksistens en trussel mod hans trone. Sagen var enkel: Det var nu ham eller dem! Derfor måtte massakrerne udføres hurtigt. De romerske legioner blev holdt klar. Solen måtte ikke stå op over én eneste af de drengebørn, medens de endnu var i live!

De samme morderplaner har huseret i alle antisemitiske magthaveres sind og tanker både før – og efter Herodes. Det, som har forskrækket dem, er, at på næsten hver eneste side taler Bibelen om Israels børn. Den Hellige Skrift indeholder løfter vedrørende det folk og det land – og disse må nu for alt i verden forpurres! De jødiske profeters fremtidssyner om ’Israels kommende herlighed’ må med alle til rådighed stående midler tilsløres; de må (dette er alle Herodes’ers dybeste hensigt) aldrig blive virkelighed – og det uanset hvilke omkostninger og menneskeliv og materiel ødelæggelse, det indebærer.

Ny Testamente lader forstå, at dette var grunden til, at Herodes kaldte de jødiske skriftkloge til sig. Altså de folk, som havde studeret Bibelen og vidste hvad den indeholdt. De havde jo indsigt i, hvad profeterne havde lovet Israel. De kunne fortælle ham, hvor han helt geografisk skulle sende dræberlegionen hen. "For det, som står i Bibelen, må være rigtigt," tænkte Herodes. "De ved, hvor denne Israels konge skal fødes!"

De lærde mænd nikkede. Jo, det var rigtigt, at de kendte hemmeligheden. De var informeret om Messiasbyens navn. Spørgsmålet var nu blot dette: Ville de samarbejde med denne morder? Ny Testamente fortæller, at de skriftkloge udleverede hemmeligheden til Herodes, som ’straks sendte folk hen, og i Betlehem og i hele dets omegn lod han drengebørn på to år og derunder myrde… og Rakel græd over sine børn og ville ikke lade sig trøste’ (Matt.2:16-18).

Det ord, der tændte Herodes rædsel og raseri, var ordet ’Israel’. De skriftkloge havde nemlig citeret profetens ord: "Fra di, Betlehem, skal der udgå en hyrde for Mit folk, Israel" (Mika 5:1).

Hitlers skriftkloge samarbejdede med Føreren og fjernede ifølge hans ordre på det sted i Hitlerbibelen navnet ’Israel’ – og Bibelselskabets teologer har ligeved 70 år senere adlydt den samme ordre. "Fra dig (Betlehem) skal der komme en fyrste, som skal lede Mit folk," skriver de. Navnet på det folk er fjernet overalt i ’Den Nye Aftale’. ’Israel’ nævnes ikke! Som Hitlers håndlangere i 1940 gør de fælles sag med dræberkongen… og de har medskyld i Rakels trøstesløse gråd.

(Læs det følgende afsnit på torsdag: ’En Nazi-biskop’)