PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-04-16
0212

EN NAZI-BISKOP
(Hitlerbibelen nr.4)

Nogle vil naturligvis være af den opfattelse, at det er forkert at omtale Det danske Bibelselskabs seneste udgave af Ny Testamente som ’Hitlerbibelen’. Noget sådan kan man ikke tillade sig at sige om en række danske teologers seriøse arbejde, ’vil de indvende’. "Dem, der bruger en så lav betegnelse af et bibelværk, som de danske biskopper har anbefalet til oplæsning i alle landets kirker, må betragtes som rabiat – ja, uforskammet! En sådan person bør trække den slags udtalelser tilbage."

Den 16. november 1938 skrev den tyske landsbiskop i den evangeliske kirke i Mecklenburg, overkirkeråd, Walter Schultz, et anbefalingsbrev med henblik på bl.a. det arbejde, som var begyndt på Hitlerbibelen. "Vi må til alle tider gøre det umuligt for den jødiske afgrundsånd (’Ungeist’) at bemægtige sig vort folk," skrev han. Han fortsætter, idet han søger at lade kirkefolket forstå, at de ikke skal lytte til ’Rakels gråd’: "Det er ikke jøderne, vi skal vise barmhjertighed – men det er Føreren, Adolf Hitler, som vi skal vise kærlighed og troskab – ikke mindst i hans kamp mod jøderne."

Den ’afgrundsånd’, som den tyske nazi-biskop omtaler, er bl.a. en henvisning til den stilling, som ordet ’Israel’ indtager ved ’verdensgenfødelsen’. Der findes i denne tyske biskops univers ingen anden ’verdensgenfødelse’ end den, som er forbundet med hans antisemitiske verdensanskuelse. Når Jesus derfor udtaler, at hans disciple på det tidspunkt skal sidde på tolv troner ’og dømme Israels tolv stammer’ (Matt.19:28) – så eksisterer (for nazi-biskoppen) Israel ikke længere i dette ’ny rige’. Israel harmonerer ikke med hans nye ’Lebensgefühl’ (livsoplevelse) – og bør derfor slettes fra Det Nye Testamentes blade.

Også Den Nye Aftales ophavsmænd synes at arbejde ud fra den opfattelse, at Jesus må have taget fejl, når Han taler om ’Israels tolv stammer’. "Jesus anvender ikke her ordet ’Israel’," antyder de. Han siger: ’De tolv jødiske stammer’ (Matt.19:28).

Efter en natlig kamp med Gud fik Jakob, de tolv stammers stamfar, navneforandring til Israel (1.Mose 32:29). Af den grund er det teologisk hen i vejret at foretage endnu en navneforandring til ’de jødiske stammer’. Det navn, Gud gav de tolv stammers far, ’Israel’ kan ikke siden ændres af nogen menneskelig ’oversættelses-komite’. Bibeltekstens fordrejning (for her at undgå at nævne ordet ’Israel’ kan spores tilbage til bl.a. den nazi-biskop, som taler i 1938 om ’jødernes afgrundsånd’, og som af den grund velsigner ’Hitlerbibelen’ – det ’Nye Testamente’, hvor han har visket Israels navn bort fra Jesu læber.

(Læs næste afsnit på tirsdag: ’FJERNELSE AF JØDISK INDFLYDELSE’)