PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-04-23
0214

BEGREBET ’ISRAELS GUD’ FJERNET
(Hitlerbibelen nr.5)

Ingen bør få den opfattelse, at en så væsentlig ændring af Den Hellige Skrift som at fjerne Israels navn fra dens indhold kan finde sted uden en vis opbakning. Der må være både teologisk, kirkeligt og folkeligt medhold; det er en åndelig indsats, der fordrer en vis vægt – og dette bagland vil vise sig i samme øjeblik, et sådant bibelværk bliver angrebet.

I forbindelse med oprettelsen af ’Instituttet til forskning og fjernelse af jødisk indflydelse på det kirkelige liv i Det tyske Folk’ opstod der en interesseret medlemskreds. Man har efter krigen fundet røgsværtede medlemsbøger med navnene på den tilhængerskare, som ønskede ’den jødiske indflydelse fjernet fra Bibelens blade’. I de spredte arbejdskredse var 200 medarbejdere optegnet – deriblandt professorer, præster, lærere og forfattere, som alle tilhørte den nationale kirke. Medlemsbøgerne viser disse arbejdskredses eksistens i Altpreussen, Sachsen, Nassau-Hessen, Schleswig Holstein, Thüringen, Lübeck, Mecklenburg, Pfalz, Anhalt, Oldenburg og den nye, tyske evangeliske kirke i Østrig. De 200 medarbejdere var enten fuldtidsmandskab eller frivillige tilsynsfolk. Selve medlemskredsen var større.

Det er i hele denne travle aktivitet for at få ’fjernet jødisk indflydelse’ og dermed Israels navn fra de bibelske skrifter, at der bliver stillet skarpt på f.eks. en beretning i Mattæus-evangeliets 15. kapitel. Her fortælles om den taknemlige lovsang og tilbedelse, som fulgte i kølvandet på Jesu undere. I den forbindelse forekommer det (i nazi-instittutets øjne) ’uheldige udtryk’: "De priste Israels Gud" (v.31). I ’Hitlerbibelen’ bliver hele afsnittet fjernet. Helbredelsen af de lamme, blinde og døve udgår af teksten – og dermed også lovsangen til ’Israels Gud’.

Bibelselskabets ’Nye Aftale’ nævner Jesu undere – men får drejet teksten sådan, at lovsangen og tilbedelsen ikke længer bliver rettet mod (som det så tydeligt bliver anført i den græske tekst): ’Israels Gud’. Nu hedder det blot: "… og de takkede Gud."

"Vi har luget ud i de tungere begreber," forklarer Bibelselskabets talsmand til Ritzau. Det danske ord, som her bruges med hensyn til ændring af teksten, er: ’at luge ud’. Hitler brugte det tyske udtryk ’ausrotten!’ Men meningen er den samme. Navnet ’Israel’ betragtes som ukrudt eller en slags skadedyr: ’Es muss ausgerottet werden!"