PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-04-28
0215
 

FJERNELSE AF JØDISK INDFLYDELSE
(Hitlerbibelen nr.6)

I december 2008 blev jeg under en rejse i Tyskland indbudt til at tale i en lille ’Israelskreds’ i den maleriske, sydtyske by, Hersbruck. Hitler besøgte personligt denne lille købstad, hvor han d. 30. november 1928 talte til 1400 mennesker. På skilte ved indgangen til idrætshallen stod med store bogstaver: ’Juden ist der Zutritt verboten’ (Jøder forbydes på det strengeste adgang). Ved rigsdagsvalget i 1932 stemte 60,8 % i landkredsen Hersbruck på Hitler. Under krigen omkom 4000 Kz-slaverarbejdere i grotterne i et nærliggende bjerg, hvor Hitler havde en hemmelig våbenproduktion. Foran indgangen til disse mørke tunneller er anbragt en mindeplade, som slutter med den mærkelige indskrift: ’Wehret den Anfängen’. Den tyske sætning er vanskelig at oversætte men må betyde noget lignende som dette: ’Pas på enhver begyndelse’! Der henvises naturligvis til ’enhver begyndelse’ på fremkomstens antisemitismes nazi-spøgelse. Mindepladen er som et fortvivlet råb. Kan det høres i Danmark i denne time? Hvem får øje på det genfærd, der sniger sig ind i Den Hellige Skrift – og som et underligt dødens åndepust giver sig til kende i Bibelselskabets ’Den Nye Aftale’? Det nye Testamente, hvor Israels navn er fjernet fra både de fire evangelier og alle apostlenes breve?" "Wehret den Anfängen!" lyder det advarende fra grotterne ved Hersbruck…

Den decemberaften fik jeg for første gang at høre om Hitlerbibelen. Min vært, Heinrich Hebeler, fortalte, at dette ’nazi-testamente’ var blevet udarbejdet på en gæstgivergård ved Eisenbach, hvor den 6. maj 1939 et ’institut til forskning og fjernelse af jødisk indflydelse på det kirkelige liv i det tyske folk’ officielt blev åbnet.

Det er på dette sted, at nazi-teologerne stred med teksten om ’de tredive sølvpenge’ – den pris, Han (Jesus) blev vurderet til af Israels Børn (Matt.27:9). Principielt ville de medtage dette skriftafsnit, fordi det indikerede noget negativt om jøderne (forræderiet) – men da ordet ’Israel’ så tydeligt tilføjes og indføjes i et citat fra Gamle Testamente (Zak.11:12) valgte de, at udelade hele afsnittet.

Anderledes med Den Nye Aftale. Her begrænser ’oversætterne’ sig til blot at stryge det ord en anti-israelsk tidsånd forbyder dem at medtage. I stedet for at gengive sætningen: ’Den pris, Han blev vurderet til af Israels Børn’, hedder det nu: "Det var det, folk syntes han var værd" (Matt.27:9).

Dermed tilsløres øjeblikkets store profetiske dimension. Hvorledes stiller Israels Børn sig i dag til ’den højt vurderede’? Af samme grund formår nudansk-’oversættelsen’ heller ikke at gengive apostelen Johannes’ ord: "Han kom til Sit eget og Hans egne tog ikke imod Ham" (1:11). En opvoksende generation må nøjes med denne forklaring: "Ingen tog ordet til sig, selvom det kom til mennesker, der burde kende det; ’Israel’, ’Hans egne’ – er helt ude af billedet!

(Læs næste afsnit på torsdag): DANSK ’HITLERBIBEL’ VÆRST.