PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-05-01
0218

 

PESTEN

En sen aften på en af de første dage af året, virkede Herrens Ånd på en særlig måde i mit hjerte. Jeg sad en stund stille, hvorefter jeg satte pennen til papiret, og følgende tre vers flød ud fra mit hjerte. Jeg vidste ikke rigtigt, hvorledes jeg skulle håndtere dem, for det var ikke en sang og ikke en vise og ikke en salme. Jeg kaldte dem derfor noget andet med et ord, som jeg ikke tidligere har anvendt – (og som jeg ikke kan forvente, at nogen skal kunne forstå). En ’fremtidsklage’ kaldte jeg de tre vers. Som forklaring nedfældede jeg ved siden af de tre små strofer følgende beskrivelse (som vist nok mere var et udtryk for, hvad jeg i den aftentime her midt i den store ørken fornemmede i mit eget hjerte, end hvad jeg egentlig kunne give udtryk for): "I anledning af et ængstende fremtidssyn, som skal formane de troende alle vegne til at søge Herren!" Derefter lagde jeg papiret med de tre vers i en skuffe – og glemte deres eksistens.

For få uger siden fandt jeg dem frem igen og sendte dem da til en ung talentfuld komponist i Jylland. "Kan du sætte en melodi på dem?" spurgte jeg. Og nu – netop i disse dage – oplever vi som danske, at en ny pest er på vej ind over kloden. Om det er den, som jeg har beskrevet i mine tre vers, ved jeg ikke – tror og håbe det ikke – men på et eller andet tidspunkt vil der melde sig nogle sorte fugle ved Danmarks grænser… og det er bedre at søge Herren, inden de kommer! Derfor skriver jeg mine tre vers her… kanhænde (at de stadig søger efter en melodi?) – og at en eller anden vil bøje sine knæ og bede for vort land og vort folk.

Døden rækker ud sin arm
med den sorte handske;
Falken hører verdens larm,
spejder mod de danske.
Da med ét den letter sig,
stiger op mod himlen
sejler over vande
mod de danske strande…

Dødens knokkelarm er strakt
- købslår og betvinger.
Falkens høgeblik er vakt:
spredt er pestens vinger!
Hastigt farer den mod sky
over danskens mark og by,
Flagrende ligklæder -
hør, de danske græder!

Dødens kraniegrin er bredt;
Falken tegner cirkler
åh, hvor har de danske grædt;
ingen bønner virker!
Kald på Herren, det er tid:
Falken flyver hid og did
Pestens hvide klæder
ses i Danmarks stæder!