PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-05-05
0219

HITLER-BIBELENS KONSEKVENS
(Hitlerbibelen nr.8)

I den videre beretning i Ny Testamente om Josefs og Marias skæbne, og hvorledes de undslap den tids ’antikrist’, Herodes, får vi i Mattæusevangeliet at vide, at efter at den onde konge er begravet, viser en Herrens engel sig i en drøm for Josef. De tre – Josef, Maria og barnet – befinder sig på det tidspunkt i Egypten. Engelens besked til Josef er, at forfølgeren er død, og at de nu kan vende tilbage til det sted, hvorfra de er flygtet.

Engelens ordvalg er opmuntrende i en tid, hvor mørke kræfter ønsker at fjerne Israels navn fra verdenskortet. Engelen siger til Josef: "Stå op, tag barnet og dets moder med dig og drag til Israels land." Denne præcise formulering gentages i det følgende vers, hvor det hedder: "Da stod han op, tog barnet og dets moder med sig og kom til Israels land" (Matt.2:19-21).

Hitler-bibelen omgår ’problemet’ med denne gentagne omtale af ’Israels land’ ved helt at stryge dette afsnit; den forbliver tavs både med hensyn til den jødefjendske konges død og engelens tydelige benævnelse af Israel.

Bibelselskabet kan ikke tillade sig at ’stryge’ et helt afsnit i dets seneste ’oversættelse’ af Ny Testamente – men det kan slette det ildesete navn, Israel ved at fordreje den græske tekst. Det sker på følgende måde: I stedet for at gengive engelens ord: ’drog til Israels land’ hedder det nu her: "Du skal rejse tilbage…"

Og i stedet for nøjagtigt at gengive den græske tekst: ’Da stod han op… og kom til Israels land’, hedder det nu her: ’Han rejste hjem’.

Den 29. september 1941 skød tyskerne 33.700 jøder i nærheden af den ukrainske by, Babi Yar.

Som for mennesker, der hører derom i dag, var det ubegribeligt for indbyggerne i den lille by, Babi Yar. "Jeg ved kun én ting," skriver Iryna Khoroshunuva i sin dagbog på denne dag: "Noget ufatteligt forfærdeligt er sket." En russisk pige har set dem blive ført nøgne ned mod kløften – og så hørtes knitren af maskingeværer. Alle omkring mig græder…" (K.C. Berkhoff: ’Harvest of despair’ Cambridge 2004). Det, der begyndte med mindre antisemitiske erklæringer og begivenheder endte i den store katastrofe. Den dag fjendskabet mod ordet ’Israel’ bryder gennem den sidste barriere, og når – som den sorteste surdej – ind i Den Hellige Skrift, da lægges et brød i ovnen, som varsler ondt. De teologer (Walter Grundmann og Erich From), som – hvad de kalder – ’im Jahr des deutschen Entscheidungskampfes’ (Tysklands ’afgørelsesår’): 1940 udgav ’den jødefri Bibel’, anede ikke katastrofens omfang. Det samme gælder de folk, som står bag Bibelselskabets ’Israel-fri Bibel’, Den Nye Aftale. (Læs næste afsnit på torsdag: ’Kemisk renset for navnet Israel’).