PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-05-07
0220

KEMISK RENSET FOR NAVNET ISRAEL
(Hitlerbibelen nr.9)

Mattæusevangeliets beretning om den romerske officer i Kapernaum er sikkert en af de bedste illustrationer til at kaste lys over det forhold, som apostelen senere omtaler med ordene: "Vi har fået apostelgerning for at virke troslydighed blandt nationerne" (Rom.1:5).

Officeren beviser en sådan tro, at Jesus undrede sig og udbrød: "Så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel!" Han fortsætter: "Mange skal komme fra øst og vest og sidde til bords med Abraham og Isak og Jakob i Himmeriget. Men Rigets egne børn skal kastes ud i mørket udenfor" (Matt.8:5-13).

Hitlerbibelen indrømmer indledningsvist, at den har udvalgt væsentlige stykker fra Nye Testamente: ’Udvælgelsen’ har været omhyggelig, idet denne Bibel (som omtalt) skulle være ’judenrein’. Det vil sige fri for al omtale, som kunne henvise til jøderne og Israel. Derfor har man med hensyn til officeren i Kapernaum udvalgt ’det væsentlige stykke’ i Mattæus men fravalgt Lukas-beretningen om den samme begivenhed. Den sidste fortæller nemlig, at ’jødernes ældste’ forklarede Jesus, at denne romerske officer ’elsker vort folk og har bygget vor synagoge til os’ (Luk.7:5-6). En sådan sætning kan naturligvis ikke forekomme i Hitlerbibelen. Karakteristisk er det imidlertid, at i netop dette tilfælde tillades det, at ordet Israel nævnes. Her er nemlig tale om en ’anklage’ mod Israel. Jesus siger ifølge grundteksten: "En så stor tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel." Nazi-testamentet oversætter: ’En sådan tro har jeg ikke fundet i Israel’. Oversættelsen er Luthers (Matt.8:10).. men her hører Luther-gengivelsen op. Det med Abraham og Isak og Jakob i Himmeriget er for jødisk… det fjernes fra teksten.

Bibelselskabets seneste Ny Testamente tillader imidlertid ikke Israels navn at blive nævnt! Det fastholder den hårde linje med en ’kemisk rensning’ for dette navn. Ja, man tør sige, at i samme mål, som nazisterne besluttede sig for at gennemføre et ’jøde-frit’ Ny Testamente, i samme mål har ’Den Nye Aftales oversættere’ besluttet sig for at gennemføre et ’Israels-frit’ Ny Testamente. For at fuldføre denne mørke målsætning opfinder de her en sætning der lyder således: "Så stærk en tro har Jeg ikke engang mødt hos en jøde." Disse ord sagde Jesus ikke! Han formulerede sig ikke sådan! Han sagde: "Så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel." Derefter nævner Han jødernes forfædre: Abraham, Isak og Jakob… og den sidste fik navneforandring – til ’Israel’. (Læs det efterfølgende afsnit på mandag: ’Den frygtelige konsekvens’)