PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-05-12
0222

 

DEN FRYGTELIGE KONSEKVENS
(Hitlerbibel nr.10)

En del af Jesu mirakler er forbundet med, at Han hører nogle kalde på sig med ordene: ’Davids Søn!’ Dette udtryk indeholder Israels Messiaslængsel – samt, at der var adskillige, der tog imod Jesu fra Nazaret som den frelser, profeterne havde talt om. Når ordene: ’Davids Søn’ blev råbt, ’standsede Jesus’ (Matt.20:31-32) – og Han udførte da undergerninger af en sådan art, at ’folkeskarerne undrede sig og sagde: "Noget sådant er aldrig før sket i Israel…"

Hitlerbibelen undgår den slags afsnit af Ny Testamente. Den omtaler ikke gerne ’Davids Hus’ (Luk.2:4) eller ’Davids By’ (v.11) og slet ikke ordet: ’Israel’…

De samme undladelses-manøvrer ses i det danske Ny Testamente, ’Den Nye Aftale’. I den oprindelige tekst råber en kanaanæisk kvinde: "Herre, Davids Søn, forbarm dig over mig!" (Matt.15:22), hvilket imidlertid i nudansk-testamentet gengives med: "Hjælp mig, Herre!" (Betegnelsen ’Davids Søn’ er forsvundet) – samt ved helbredelsen af to blinde mænd, der ifølge grundteksten to gange i samme vers bruger udtrykket: ’Davids Søn’, som atter i nudansk-’oversættelsen’ gengives med ordene: "Hjælp os, Herre!" (Matt.20:31) Alle sådanne skriftafsnit er imidlertid helt fjernet fra den nationalsocialistiske bibel – men Bibelselskabet stryger yderligere det sted, hvor der står skrevet: "Noget sådant er aldrig før sket i Israel." Her siger ’Den Nye Aftale’: "Man har aldrig set noget lignende i hele landet." Ordet ’Israel’ er ryddet af vejen.

Da de allierede ved afslutningen af Anden Verdenskrig rykkede ind i Tyskland, og de fremrykkende hære blev øjenvidner til tilstedeværelsen af koncentrationslejrene med deres torturinstrumenter, galger, gaskamre og forbrændingsovne, de tusindvis af nøgne lig og de udmarvede overlevende – da så man den fulde og frygtelige konsekvens af de første antisemitiske overgreb. Den angloamerikanske undersøgelseskomite kom i 1946 til det resultat, at de myrdede jøders antal kunne anslås til 5.721.500.

Den jødiske tænker Eliezer Berkovitz betegner Holocaust som ’det moralske skibbrud for den kristne civilisation og det åndelige skibbrud for de kristnes religion’. Han skriver: "Efter nitten hundrede år med kristendom kom udslettelsen af seks millioner jøder – blandt dem halvanden million børn. Dette blev udført med koldt blod i hjertet af det kristne Europa" (Disputation and Dialogue, New York ’75).

En ny bølge af antisemitisme skyller i dag ind over det samme kontinent. Fjernelsen af ordet ’Israel’ fra Bibelselskabets ’Den Nye Aftale’ er en af strømmene i denne mørke flod. Når den ånd, som var i Hitlerbibelen, sniger sig ind i det danske Nye Testamente, da står det ilde til med den danske kirke og det danske folk. Da banker et uhyggeligt gespenst atter på døren – og da er det et varsel om, at tiden er kort, og at alle herboende jøder skal berede sig på at komme væk – før det er for sent! (Læs det efterfølgende afsnit på torsdag: ’ET ANTISEMITISK SKRIFT’)