PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-05-14
0223

 

ET ANTISEMITISK SKRIFT
(Hitlerbibelen nr.11)

Et af de stærkeste, profetiske afsnit i Ny Testamente er historien om den gamle jøde, Simeon, der – som det hedder – ’ventede på Israels trøst’. (Luk.2:25-32). Dette usædvanlige navn for den kommende Messias er gået over i historien. Beretningen gør ikke så lidt ud af, at Helligånden var over denne mand, så at han ’tilskyndet af Ånden’ på et bestemt tidspunkt gik op til Templet i Jerusalem. I samme øjeblik bragte Josef og Maria barnet Jesus til helligdommen for at ’gøre med det, som det var skik efter loven’ (v.28). Simeon tog den lille i sine arme og kaldte Ham for ’en herlighed for Dit folk, Israel" (v.12).

Alt dette er for stor en mundfuld at sluge for Hitlerbibelen. Den stryger omtalen af ’Jerusalem’ og ’Templet’, ’loven’ og naturligvis… Messias-benævnelsen: ’Israels trøst’, som ændres til ’das Reich Gottes’ (Guds Rige). De to andre steder, hvor Israel er nævnt i samme afsnit, er det i nazi-bibelen fjernet eller erstattet med et andet udtryk. Simeons ord om Jesus: ’Du skal blive en herlighed for Dit folk, Israel’, er af de antisemitiske teologer ændret til: ’Das Heil für alle, die seiner gewartet’ (frelse for alle, som venter på ham).

’Den Nye Aftale’ følger i samme spor! De tre gange Israel er nævnt i beretningen om Simeon i Jerusalem, er navnet (på samme måde som i Hitlerbibelen) strøget. Det stærke profetiske udtryk, at ’Simeon ventede på ’Israels trøst’ bliver gengivet med, at han så frem til, at ’jøderne skulle blive frelst’ (Luk.2:25); der er imidlertid en stor forskel på, at vente på en person (’Israels trøst’, som er Messias) – og så en begivenhed, der endnu ikke har fundet sted! Ja, i så tilfælde har Herren ikke opfyldt sit løfte til den gamle Simeon, for jødernes frelse er endnu en fremtidig begivenhed!

Da den jødiske stat var en realitet, og Israels navn atter kom på landkortet, udtalte den muslimske leder, muftien af Jerusalem, Hajd Amin-al-Husseini, der havde været en nær ven af Hitler: "Hele den jødiske befolkning i Palæstina må udslettes eller drives i havet. Allah har betroet os det sjældne privilegium at afslutte det, Hitler begyndte" (Grant: ’The blood of the moon, Brentwood ’91). I 1956 (i forbindelse med den arabisk-israelske krig) gav Egyptens præsident, Gamal Abdel Nasser, udtryk for den samme indstilling: "Lad os slette Israel af landkortet!" Samtlige palæstinensiske ’befrielsesgrupper’ vil have Israels navn fjernet. Libyens diktator, Moammar Gaddafi fører samme sprog. Syriens præsident Hafez al-Assad, Irans præsident, Ahmadinejad, ønsker ikke Israels navn nævnt. Samtlige klassiske antisemitiske skrifter: ’Talmud-jøden’ af August Rohling, ’Den internationale jøde’ af Henry Ford, ’Mein Kampf’ af Adolf Hitler, ’Zions Vises protokoller’, ’Hitler-Bibelen’: ’Die Botschaft Gottes’ af 1940 – alle giver udtryk for den bibelske forudsigelse: ’ej mere skal man ihukomme Israels navn’ (Salme 83:5). Til denne lange række af Israels-fjendtlige personer, benægtelser og skrifter, kan nu tilføjes Det Danske Bibelselskabet, som har udgivet et Nyt Testamente, hvor Israels navn konsekvent er fjernet fra Den Hellige Skrifts blade… (Læs følgende afsnit på tirsdag: ’UKRUDT’).