PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-05-19
0225

 

’UKRUDT’!
(Hitlerbibelen nr.12)

I foråret 1941 udkom i Tyskland en ny udgave af de nytestamentlige skrifter under titlen: ’Die Botschaft Gottes’. Med det sprogbrug, som anvendes i Hitlertiden, blev dette værk også kaldt ’Volkstestament’ (Folkets Testamente). Der blev gjort ’kanonisk fordring’ på denne ’oversættelse’ – imidlertid blev læseren samtidig oplyst om, at det drejede sig om et ’udvalg af afsnit fra Ny Testamente’. "En krigsindsats af tysk videnskab!" hed det. Udvælgelsen af ’de egnede bibelafsnit’ forløb efter følgende parole: ‚Alle jene Formulierungen und Gedankengänge, die der neuen Lebenswirklichkeit… der Weltanschauung des Nationalsozialismus nicht mehr gerecht werden, sind auszumerzen’. (Alle den slags formuleringer eller tankegange, der ikke harmonerer med Nationalsozialismens nye livsvirkelighed eller verdensanskuelse skal udryddes). Det vil sige, at alt, hvad der havde at gøre med jøder eller Israel skulle ryddes af vejen). Altså et ’jøderent’ eller ’Israel’frit’ Nyt Testamente. Ordet ’auszumerzen’ anvendes, når det drejer sig om ukrudt, rotter, misforståelser eller en ond og fremmed ånd. Det er den linje, som Hitlerbibelen fulgte – og det er samme ’udryddelses-program’, som synes anvendt i Det danske Bibelselskabs seneste Nye Testamente: ’Den Nye Aftale’. Navnet Israel er fjernet… udryddet med hård hånd. Rykket op med rode som var det ukrudt.

Når Jesus f.eks. sender sine disciple ud med ordene: "Gå til de fortabte får af Israels hus’ (Matt.10:6) – så er det en sætning, som Hitlerbibelen aldrig ville være i stand til at godtage; den passer ikke til den nye ordens verdensanskuelse. En sådan formulering skal udryddes.

Den Nye Aftale kan i dette tilfælde ikke tillade sig at stryge hele afsnittet om de fortabte får af Israels Hus – ’oversætterne’ kan kun omskrive ordene ’Israels Hus’ til ’det jødiske folk’ (Matt.10:6). Om det virkelig er Jesu Ånd, som gennemtrænger denne nye formulering: ’I skal opsøge de mennesker i det jødiske folk, der ellers ville gå fortabt’, forbliver et ubesvaret spørgsmål. Den slags ’fremgangsmåde’ (’opsøge jøder’) kan bruges i det evangeliserende arbejde blandt folk fra nationerne. I Israel vil ’metoder’ af den art blive anset som ’proselytisme’. Man aner ’lejesvendene’ i baggrunden. Dem, der gør jobbet i stedet for hyrden – og den omsorg og smerte, der ligger bag ordene ’de fortabte får af Israels Hus’ er gået tabt.

Man mærker den ånd, som ligger i det tyske ord ’ausmerzen’. Ordet ’Israel’ skal med alle tænkelige former for fordrejelse ryddes af vejen! Et nyt ’rent’ Ny Testamente skulle fremstilles. Renset for al slags ’ukrudt’. Derfor: Ordene ’Israels Hus’ er rykket op, kastet bort og erstattet med lejesvendens proselytisme. Nazisterne fjernede ordet helt – dette her er næsten værre! (Læs følgende afsnit på torsdag: ’HÆRVÆRK’)