PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-05-21
0226

 

HÆRVÆRK
(Hitlerbibelen nr.13)

Det ser ud til, at Israel vil bestå som en nation indtil Messias kommer. Når Jesus omtaler de sidste dage og de forhold, der vil herske på jorden, beskriver Han også en særlig forfølgelsestid for Hans efterfølgere. "Når de forfølger jer i én by, så flygt til en anden," siger Han og slutter med følgende konstatering: "I skal ikke komme til ende med Israels byer, førend Menneskesønnen kommer" (Matt.10:23).

Det er klart, at Hitlerbibelen ikke kunne citere et sådant vers samtidig med, at jøderne blev boykottet, dens forretninger påmalet med hagekors og deres få tilbageblevne venner marcheret gennem gaderne med skilte om halsen, hvorpå der stod malet: ’Forræder’! Derfor blev dette afsnit fra Mattæus strøget. Israels navn måtte ikke forekomme i det nye ’Volkstestament’.

Bibelselskabets ’nudanske’ Nye Testamente finder det ikke aktuelt at stryge ordet: ’jøde’ (for kampen står i dag om Israel som nation). Det er altså den gamle, bibelske betegnelse for den hebraiske stat, som skal fjernes. Det er ordet ’Israel’, der skal omskrives, så at det ikke forefindes noget sted i denne udgave af Nye Testamente.

Derfor ’oversættes’ afsnittet således: "Når de forfølger jer i en by, så flygt til den næste. Hør hvad jeg siger: I når ikke igennem alle jødiske byer før jeg, Menneskesønnen, kommer tilbage (Matt.10:23).

Når den græske grundtekst siger ’Israels byer’ – så er det bogstaveligt og geografisk bestemt. Jesus taler her om Israels eksistens til denne verdenshusholdings sidste time. Begrebet ’jødiske byer’ dækker ikke den skjulte forjættelse i Jesu udsagn.

Da de berygtede Nürnberger love, som cementerede vejen til Holocaust, blev vedtaget, sad tyske teologer og rensede Bibelen for ordet ’Israel’. Medens der i dag lægges sidste hånd på et nyt forfatningsværk i Bruxelles og Strasbourg (en ny grundlov for Europa) – så har danske teologer haft travlt med at udøve det samme hærværk i et dansk Nyt Testamente som fandt sted i Hitlers Bibel. Også danske teologer er nu med til at brolægge vejen for nye antisemitiske bølger, og de vil – så sandt Herren lever – komme til at stå til regnskab for denne ugerning. (Læs næste afsnit på tirsdag: ’HITLERS HÅNDLANGERE’)