PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-05-26
0228

 

HITLERS HÅNDLANGERE
(Hitlerbibelen nr.14)
 

Eftersom Adolf Hitler allerede i begyndelsen af 30’erne trak fulde huse, hvor han angreb jøderne, kunne hans bibel ikke nogle få år senere fortsat omtale jødernes stamfar Abraham. Den 3. august 1932 talte han til 25.000 mennesker i Frankfurt, d.10. sept. til 16.000 i Berlin, to dage senere i Breslau til 25.000… og hans parti blev i det år det næststørste i landet med 107 sæder ud af 577 (Han vandt 18,3 % af vælgerskaren). Derfor passede det fint i hans program at citere bibelordet: "Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt" (Øksen ligger allerede ved roden af træerne) – men verset forinden springer hans ’oversættere’ over: "Jeg siger jer: Gud kan opvække Abrahams børn af stenene der!" (Matt.3:9-10). Således omtales heller ikke i Hitlerbibelen Jesu ord til en bedende kvinde fra hedningenationerne: "Jeg er ikke udsendt til andre end de fortabte får af Israels Hus" (Matt.15:24).

Bibelselskabets ’oversættere’ følger på samme måde den tidsåndens strøm som regnes for at være ’political correctness’. Som Hitler stryger også de (i dette afsnit) ordet: ’Israel’ og erstatter da Jesu svar til hedningekvinden med sætningen: "Jeg er kun sendt hertil for at hjælpe de jøder, der er kommet på afveje" (Matt.15:24) (Ikke ét eneste af disse ord findes i den græske grundtekst).

Der er imidlertid en dyb, åndelig forskel på de to her nævnte formuleringer: 1) ’De fortabte får af Israels Hus’ – og så dette 2) ’Jøder, der er kommet på afveje’.

I den første gengivelse af Jesu ord henledes tanken straks på en bemærkelsesværdige Messias-forudsigelse i Esajasbogens 53. kapitel, hvor det hedder: "Vi fór alle vild som får… men Herren lod falde på Ham den skyld, der lå på os alle" (v.6). Det må have været dette profetord, som lå Jesus på hjerte, da han til den bedende hedningekvinde taler om ’de fortabte får af Israels Hus’. Altså hele den nationale ulykke, som ramte Guds elskede ejendomsfolk, da de i de afgørende øjeblikke og under deres af profeterne forjættede besøgelsestid (Luk.19:44) vendte ryggen til deres Messias og Konge…

Når Jesus senere med smerte udbryder: "Jerusalem, Jerusalem, du, som ihjelslår profeterne… hvor ofte har jeg ikke villet samle dig" (Matt.23:37) … så taler han om noget højere og mere vældigt end: ’nogle jøder, der er kommet på afveje’. Ja, Han forudsiger en national ulykke af større dimensioner, når Han bruger udtrykket: ’fortabt’ (end det i denne forbindelse ubetydelige: ’at komme på afveje’). Imidlertid kan det – ret forstået – føre til evig fortabelse, hvis nogen ’kommer på afveje’. Dette gælder ikke mindst ’bibeloversættere’, der i deres mangel på gudsfrygt og indsigt anvender samme metode som de teologer, der blev Hitlers håndlangere… (Læs næste afsnit på torsdag: ’DER JUDENKÖNIG’)