PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-06-02
0232

 

ER DEN DANSKE ’HITLERBIBEL’ ET VARSEL?
(Hitlerbibelen nr.16)

På det tidspunkt, hvor et solidt og dystert nazi-team af tyske teologer arbejdede med ’fjernelsen af al jødisk indflydelse’ i Hitlers Nye Testamente, flygtede den aldrende og uafbrudt syge, Sigmund Freud, fra Wien til London. Det skete umiddelbart efter ’Anschluss’ (Den tyske overtagelse af Østrig, hvorefter også østrigske ’kristne’ deltog i arbejdet med Hitlerbibelen). Freud havde kort før krigens udbrud fået lagt en sidste hånd på sin sidste publikation: ’Moses og Monoteismen’. Det var underligt, at umiddelbart før udbruddet af den største af alle Det jødiske folks farer, skriver psykoanalysens grundlægger (der altid betonede, at han var jøde): "Moses var ikke jøde!" En ukendt, forbitret jøde fra Boston skrev til Freud: "Sørgeligt, at du ikke endte i din grav, før du med denne bog vanærede dig selv! Sørgeligt at Tysklands gangstere ikke fik dig ombragt i en koncentrationslejr – hvor du hører til!" (Peter Gray: Freud, New York 89, side 646). Freuds sidste bog gav ’oversætterne’ i Eisenbach nyt mod, og de kunne nu med ’god samvittighed’ stryge de to afsnit i Lukas Evangeliets første kapitel, hvor det hedder om Johannes Døber, at ’mange af Israels børn skal han omvende til Herren’ (v.16) samt: ’Gud har taget sig af Israel, Sin tjener" (v.54).

Nudansk-testamentet får drejet teksten, så at ordene: ’Israels Børn’ forsvinder. "Han vil få mange jøder tilbage til Gud," hedder det (Luk.1:16) – og i samme åndedrag: "Han vil sørge for Sit folk" (v.54). Ikke et ord om, at ’Israel er Guds tjener’. Som i nazi-bibelen er navnet Israel totalt fjernet fra disse afsnit… og i det sidste tilfælde ikke erstattet af nogen anden betegnelse!

Der skal en usædvanlig motivering til at fjerne begrebet ’Israels Folk’ fra Skriftens blade; det er et gennemgående udtryk (anvendt i hundredvis af tilfælde) I Gamle Testamente. Ændringen af dette begreb, ’Israels Folk’, er lige så besynderligt, som påstanden om, at Moses ikke er jøde! Tidspunktet, hvor disse fordrejninger og udeladelser finder sted synes at være lige så afgørende som den mørke time, hvor Hitlerbibelen blev udgivet i Tyskland, og Sigmund Freud forlod Østrig for at slå sig ned i London. I en tid, hvor antisemitismen for 70 år siden bredte sig som en hastig pest i Europa, og hvor Freud pludselig påstod, at ’Moses ikke er jøde’ – ja, i netop den periode, hvor verdenshistoriens skarpeste dødens le skulle til at feje hen over den halve verden – på den dag blev Hitlerbibelen sendt på gaden – som en jøde – og Israel-fri publikation. Hvad varsler det danske Israel-rene, Nye Testamente, ’Den Nye Aftale’, som det danske Bibelselskab har udgivet? (Læs næste afsnit på torsdag: NÅR HAD-PROPAGANDAEN BRYDER LØS).