PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-06-04
0233

 

NÅR HAD-PROPAGANDAEN BRYDER LØS
(Hitlerbibelen nr.17)

Over en periode på flere måneder var der ved krigsbegyndelse fra Hitlers side ingen voldsomme angreb på jøderne i hans offentlige fremtræden. (Han rasede imidlertid imod dem i sine private samtaler med Goebbels og Rosenberg) – men i hans taler til folket var han tilbageholdende. Da pludselig d. 3. september 1939 om eftermiddagen – på den dag, hvor Storbritannien og Frankrig gik ind i konflikten – bragte den tyske radio tre af Førerens ’hadtaler’ rettet mod jøderne. Den ene var henvendt til folket, den anden til hæren og den tredje til partiet. "Hvem er det, der har begyndt denne krig?" råbte Hitler. "Det er den jødiske, styrende klasse, som vil underlægge sig hele jorden for til sidst at gøre nationerne til deres lydige slaver."

Disse pludselige angreb på jøderne fik udarbejdelsen af den jøde- og Israel-frie Hitlerbibel til at tage mere form. Nazi-initiativtagerne udbredte sig i takt med Hitlers hadefulde erklæringer, og de blev mere og mere afklarede med hensyn til deres opfattelse af ’eine Erneuerung des religiösen Lebens der Deutschen’ (En fornyelse af tyskernes religiøse liv). "Ihnen gilt die vorliegende Arbeit (’Hitlerbibel’), die eine neue Übertragung ausgewählter, wesentlicher Stücke des Neuen Testamentes darstellen sollte" (En nye oversættelse af udvalgte væsentlige stykker af Ny Testamente).

Udvælgelsen foregik imidlertid på den håndfaste måde, at bl.a. det ’væsentlige stykke’ i indledningen til Lukas evangeliet, der omtaler den forudsigelse, som Herrens engel, Gabriel, udtaler vedrørende den endnu ufødte Johannes, stryges! Englens udsagn indeholder bl.a. den sætning, at ’han (Johannes) skal føre mange af Israels børn tilbage til Herren, deres Gud (Luk.1:6) – et begreb (’Israels Børn’), som ikke kan forekomme i den tyske Hitlerbibel.

Den danske ’mundrette’ oversættelse, Den Nye Aftale, kan heller ikke tåle udtrykket ’Israels børn’, og kommer uden om det ved at gengive sætningen således: "Han vil få mange jøder til at vende tilbage til Gud." Det vil sige, at den klare bibelske betegnelse ’Israels børn’ i forbindelse med ordene: ’føres tilbage til Herren, DERES Gud (altså Israels Gud) – er ’renset bort’ fra den danske bibels blade.

Apostelen Paulus’ advarende erklæring: "For allerede nu virker lovløshedens hemmelighed, blot skal han, der endnu holder igen, først fjernes (2.Thess.2:7) finder her sin egen (i overført forstand) opfyldelse. Så længe Israels navn står prentet på Bibelens blade holder Den hellige Skrift igen på lovløshedens kræfter, som vil Israels børn til livs. Den dag ordet ’Israels børn’ fjernes fra Bibelens åbenbarelse, vil antisemitismens hadpropaganda få frit løb. At det er Danmark, som er blevet ’værtsland’ for den første ’Hitlerbibel’ efter krigen varsler en kommende nød over det danske rige… (Læs næste afsnit: DEN PÆNE ’KRISTNE’ ANTISEMITISME)