PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-06-05
0234

 

OTTE AFSNIT OM DEN HIMMELSKE ADMINISTRATION
(Den himmelske administration nr.1)

De næste otte afsnit af det ’weekend-profetiske’ er nogle hastige noter, som jeg har nedfældet under rejse. De er – efter min mening – ikke tilstrækkeligt gennemarbejdede – men jeg vælger (i stedet for at smide dem i papirkurven) at ’sende’ dem som otte små hilsener med bibelske overvejelser over det emne, som jeg vil kalde ’Himmelsk Administration’. Det kunne jo være, at der var en eller anden, som kunne finde velsignelse ved disse ’rejse-strøtanker’.

Emnerne er:

1) Gud vil skaffe sig et folk
2) Den rette forkyndelses betydning
3) Tilgivelsens Formål
4)Forpligtelsen
5) Når Flugtens Time er inde
6) Et profetisk folk
7) Den himmelske administration og
8) Hovedbogen.

Tilgiv mig det lidt usammenhængende i denne lille serie. Rejserne er undertiden trættende – og det kan ved sen aftenstid efter møderne være svært at samle tankerne. Men indholdet er i orden – det er bygget på Guds Ord.