PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-06-09
0235


 

EU-BEKENDELSER
(EU-bekendelser nr.1)

Eftersom jeg ved Guds underlige førelse er endt i denne store Zins ’skrækkelig ørken’ – på nøjagtig det samme sted, hvor Israels Folk klagede over vildmarkens golde hede (4.Mose 20:1-5 og 21:10), så kan jeg se, at jeg står i fare for, at min situation ikke vil bedre sig: Den vil tværtimod forværres! Hvis ikke jeg lærer at opføre mig ordentligt, så vil det ende med, at min sidste forbindelse til omverdenen – internetforbindelsen – vil blive kappet! Tilbage har jeg så igen de endeløse sandbanker, bjergenes tavshed, den brændende, hede himmel, der er som kobber… og ikke et fremmed menneske i miles omkreds, som jeg kan fortælle om alle de tanker, der stormer ind over mig. Hvis ikke jeg lærer – og det er åbenbart på høje tid, at jeg kommer til en forståelse af dette – at det er fornuftige og oprigtige folk, som nu fredeligt og uden blodsudgydelse overtager styrelsen af mit gamle fædreland, så vil min sidste forbindelse til de sidste, der til sidst vil lytte til mig, blive fjernet. Ikke i nogen ond mening – for de styrende i EU-hovedsædet er ikke onde mennesker; de forsøger kun – så godt de kan og med så milde midler, som det er muligt – at værne det ny Europa mod al form for nedbrydende indflydelse og forræderisk påvirkning. Den slags mænd og kvinder bør vi være stolte af – og jeg må nu endeligt begribe, at jeg er gået for vidt! I min nidkærhed har jeg ikke fattet, at det, der besluttes i Bruxelles og Strasbourg er det bedste for os alle sammen…

Derfor har jeg besluttet i en række artikler her på min hjemmeside at fremsætte nogle bekendelser. Jeg håber, at de trofaste og overvågne kontrollører vil mærke sig mit forsøg på at forbedre mig, så at ikke det ulykkelige skulle ske, at de må føle sig nødsaget til at tage kniven frem og afskære mig for at sige mere. Jeg ved, at det er det sidste, de ønsker at gøre, for de ønsker – så vidt det er muligt – at værne om den kostbare ytringsfrihed, som ifølge konstitutionen er et af Det nye Europas fornemme fundamenter. Det er jo derfor, at de – før de med bedrøvelse og tungt hjerte må gribe ind – først giver tre advarsler.

… og det vil jeg skrive mere om næste gang, hvor jeg går imod det ’slemme rygte’, som spredes om EU.