PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-06-16
0238

 

VOR EU-YTRINGSFRIHED ER SIKRET
(EU-bekendelser nr.3)

Det er som sagt et slemt rygte, som EU-modstanderne har sat i omløb. De hævder, at vor ytringsfrihed er i fare! De siger (… og hvor de har den slags fra, står hen i det uvisse), at der huserer dystre planer i Bruxelles om, at man ’efter tre advarsler vil lukke for internetforbindelsen’ til folk, som skriver om ’forbudte emner’.

Det berører mig dybt, og jeg har svært ved at tro på, at de kloge og dygtige mænd, som nu styrer det nye Europa, kunne finde på sådan noget! Og hvis det virkelig er tilfældet, så mener jeg at skulle sige, at så har de styrende deres gode grunde dertil; der er folk, der simpelthen ikke kender deres begrænsninger – og jeg har sikkert været en af disse. Derfor vil jeg straks søge at forklare mig, så at de ansvarsfulde overvågningsfolk ikke skal misforstå mine hensigter. Jeg mener nemlig bestemt, at jeg allerede har gjort mig uheldig bemærket og med sikkerhed har gjort mig fortjent til en første advarsel. Det er imidlertid mit håb, at den – trods alt – aldrig vil blive givet… hvilket jeg heller ikke mener vil ske, når jeg nu forklarer min holdning til alt dette…

Jeg mener at være gjort bekendt med, at den gode og demokratiske EU-styrelse, som nu har taget ansvaret for ledelsen af vort gamle fædreland, har lovet, at de vil respektere vor fine og ophøjede grundlov! De har gjort dette med hånden på hjertet (sådan som man gør, når man sværger) – og derfor kan vi være sikre på, at de vil holde deres løfte.

Vores gode, gamle grundlov siger, at ’enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker – dog under ansvar for domstolene! Vor grundlov siger også, at ’census og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres’ (paragraf 77).

Dette er grunden til, at jeg fuldt ud kan stole på den ny EU-grundlov! Den vil aldrig modsætte sig vore nationale bestemmelser. Og når det heri hedder: ’Enhver er berettiget til… at offentliggøre sine tanker’, så gælder det også mig! Det er et ondt rygte, at Bruxelles vil lukke for mit internet. Det er forkert at tro, at de grundige og ansvarsfulde EU-kontrollører udøver ’census’. De holder bare øje med udviklingen, og de kunne ikke i deres vildeste fantasi tænke på at lukke for en hjemmeside, som søger at forklare udviklingen i Mellemøsten og Europa ud fra Bibelen… (Læs næste afsnit: ’EU ER IKKE MOD RELIGION’!)