PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-06-18
0239

 

EU ER IKKE IMOD RELIGION!
(EU-bekendelser nr.4)

Det er klart som det klareste kildevand, at det er fredselskende mennesker, som nu sidder i styrelsen af vort gamle, kristne kontinent, Europa. Modstanderne af dette system må komme fra en eller anden uvirkelig verden, hvor de ikke længere har forbindelse med en storstats reelle eksistensvilkår – og jeg synes, at det er flot og menneskekærligt, at den yderst nødvendige EU-overvågningsafdeling ikke for længst har slukket for lyset på min hjemmeside! Jeg har lov til at få tre klip i kortet, før de smider mig ud… og det beviser for mig en uhyrevenlig tolerance, som jeg er bange for, at jeg i min misforståede iver har misbrugt. Af den grund vil jeg fremover vise større påpasselighed – og så vidt muligt holde mig på måtten, så at jeg ikke bliver til anstød for nogen.

De enestående kapaciteter, som nu fungerer til bedste for Europa, har ikke noget andet i sinde, når de arbejder på at centralisere ledelsen. De er nødt til at være på vagt! De synes også at være en umulig opgave at skulle styre så mange stater i en så urolig tid ved et overdrevent demokrati. En fast hånd må nu gribe roret; derfor må der nødvendigvis indføres visse indskrænkninger i frihedsrettighederne. Jeg må personlig indstille mig på, at det vil blive påtalt, hvis jeg overskrider mine beføjelser. Det er op til mig at passe på, at jeg ikke får en advarsel…

Der kan heller ikke være tale om, at der – som jeg tidligere har givet udtryk for – er ved at blive indført en begrænsning af meningsfrihed eller forkyndelsesfrihed for kristne. Jeg kan ikke forestille mig, at de kloge og velovervejede bestemmelser i vor nye EU-grundlov skulle forbyde nogen at citere afsnit fra Den Hellige Skrift. Nej, de kristne vil fremover få lov til at prædike lige så meget, de vil – og de såkaldt ’fundamentalistiske troende’, som mener, at hele Bibelen er Guds ord, vil få lov – som det hedder i vor grundlov – ’at offentliggøre deres tanker’. Hvis de vil kalde noget for synd, så vil de få lov til at benævne det som synd – og deres internet vil ikke blive lukket af den grund!

Ingen bør misforstå de gode og velmenende intentioner, der er bag den kendsgerning, at den ny EU-grundlov ikke vil nævne Guds navn. Det betyder ikke, at EU er imod religion. Tværtimod vil der blive mere religion i Det nye Europa end i det gamle. At man er på vagt over for visse sekter må betragtes som et gode… og at man holder øje med nettet for at kunne stoppe usunde og illoyale tendenser fra begyndelsen, må alle indfinde sig med. Også jeg… som fremover vil søge at opføre mig, så at man ikke fra højeste sted skal finde det nødvendigt at give mig en første advarsel!