PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-06-25
0241
 

EU HJÆLPER OS MOD VRANGFORESTILLINGER
(EU-bekendelser nr.6)

Udover det, at internetforbindelsen kan blive kappet, hvis man ikke holder sig til de gode og fornuftige bestemmelser, som i voksende antal udsendes fra Bruxelles, så er der nu også en anden rimelig ordning, de troende i Danmark bør tage højde for, så at trafikken på nettet bliver så regelret og behagelig som mulig! Jeg tænker her på en artikel, som forleden har været offentliggjort i dagbladet, Politiken, og som fortæller at ’psykiske syge, som ikke på deres bopæl vil tage den medicin, der er blevet dem foreskrevet, kan forvente, at politiet kommer og henter dem, så at de kan blive tvangsmedicineret.

"Det vil i særlig grad blive folk med vrangforestillinger, som på den måde bliver hjulpet ved at få sprøjtet medicin ind i kroppen.

Nu kan vi som danske kristne heldigvis være rolige, for der vil næppe med de pålidelige EU-folk, vi har overalt i Det nye Europa, ske noget overgreb. Skolestyrelsen undersøger f.eks. i øjeblikket om de kristne friskoler blander kristendom og biologi sammen. Det sker, efter at de nødvendige EU-overvågere har fundet ud af, at Darwins solide og helt igennem videnskabeligt beviste evolutionsteori på nogen skoler er blevet præsenteret som kun én af flere muligheder for livets opståen og udvikling – og det er kun godt, at eventuelle religiøse vrangforestillinger bliver rettet allerede på det niveau, så at de ikke senere skal medicinsk behandles.

Når man tænker på, hvor kedeligt det vil være, at politiet pludselig skal indblandes, og i øvrigt gode og stabile EU-borgere på grund af tidligere indoktrinerede, religiøse vrangforestillinger ’skal ha’ sprøjten’ – så er det absolut at foretrække, at samtlige kristne skoler højt og helligt lover, at deres religiøse værdigrundlag ikke på nogen måde indgår i undervisningen… og det er klart som solen, at vor gode undervisningsminister har ret, når han omhyggeligt sørger for, at ’som han siger – ’Statens penge til naturfagsundervisning ikke bliver brugt til at undervise i religiøse tolkninger, som ikke har noget med naturfag at gøre.’

Personligt kan jeg kun sige, at jeg altid har været bange for at blive vaccineret. Jeg ka’ ikke li’ det øjeblik, hvor ’dem med de hvide kitler’ løfter nålen mod lyset og gi’r et lille sprøjt, for at se, om kanylen virker. Derfor mener jeg (når det nu er kommet til det punkt, at man kan blive tvangsvaccineret), at det er bedst at følge det gamle ordsprog: ’Skik følge – eller lad fly’! – Og da EU nu engang bygger sin nye grundlov på den videnskabelige livsanskuelse, så må vi alle sammen beflitte os på at forstå Det nye Europas gode hensigter…

Hvis vi bare gør det, så er der heller ikke nogen, der kommer og henter os!