PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-06-26
0242

 

TOLV BREVE TIL DE TROENDE
(Indledning)

Over en mindre periode har jeg i mit ’daglige brev’ givet et foreløbigt svar på en aktuel kommentar, der dukkede op på min gæstebog; nu rykker jeg med en yderligere redegørelse af det omtalte emne ind på denne rubrik af hjemmesiden.

Sagen drejer sig om det stort-anlagte kommunelt støttede program for en homo-festival, som i en uge skal finde sted i København – i hvilken forbindelse det blandt de troende har været på tale, hvorvidt de skulle gentage den stilfærdige manifestation, som i fjor blev gennemført i anledning af ’Tivoli goes gay’-arrangementet.

Da jeg er af den personlige opfattelse, at der for Kristi menighed i Danmark ikke findes nogen vigtigere sag at tage stilling til end dette af de offentlige myndigheder støttede homo-program, vil jeg hermed ved en fortsat række på 12 ’breve til de troende’ på dette sted søge af afklare dette forhold. Det første brev er skrevet under titlen: ’EN UDBREDT MISFORSTÅELSE’, som bliver lagt på ved næste opdatering.