PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-06-26
0243

 

EN UDBREDT MISFORSTÅELSE
(Tolv Breve - nr.1)

Der er med henblik på de homofiles stor-festival i København blandt de troende atter blevet formuleret en besynderlig lære, der hos de fleste synes at have udviklet sig til en indgroet og efterhånden traditionel opfattelse, som (det ligger i luften) ’ingen skal prøve på at modsige eller sætte spørgsmålstegn ved’.

Det drejer sig om den sætning (som i samme forbindelse er dukket op på min hjemmesides gæstebog): "De homoseksuelle skal vide, at Gud elsker DEM, men afskyr deres livsform." Sætningen synes at være opbygget over det efterhånden indlæste dogme: ’Gud hader synden men elsker synderen’.

Denne udbredte forståelse er sandsynligvis bygget over Bibelens kærneord om Guds kærlighed, der lyder således: "For således elskede Gud verden, at Han gav Sin enbårne Søn, for at enhver, som tror på Ham ikke skal fortabes men have evigt liv" (Johs.3:16).

Guds kærlighed er – som vi her kan forstå – hverken blind eller betingelsesløs, og Guds store offer blev netop givet, for at synderen (som Gud elsker) kan blive totalt adskilt fra synden (som Gud hader). Hvis ikke dette sker, går det synderen, som det går synden: Sammen kommer de under Guds vrede.

"Hvad følger nu heraf?" spørger apostelen. Skal vi blive i synden, for at nåden kan blive så meget større?" Han svarer selv på spørgsmålet: "Aldeles ikke!" (Rom.6:1-2).

(Ved en homo-parade i Stockholm for nogen tid siden, marcherede bl.a. 30 folkekirkepræster under et kæmpebanner, hvor der stod skrevet: ’Gud er kærlighed!’ Hvis dette banner skulle antyde, at de homofile blot kan forblive i deres synd og at dette ikke ændres ved Guds holdning overfor dem, så erklærer Ny Testamente: ’Aldeles ikke!’

Profeten Esajas har i den forbindelse en bemærkelsesværdig holdning til ’de vildførte’. Han siger: "Dette folks vejledere fører vild." Han fortsætter: "Og de, som bliver vejledt, bliver ført vild." Han konkluderer: "Derfor glædede Herren sig ikke over de unge mænd, og Han forbarmede sig ikke over dets faderløse og enker, for alle var gudløse og forbrydere, hver mund taler nedrighed" (9:15).

Homoseksualitet er ifølge Ny Testamente en vildfarelse. Det hedder jo: "Mænd levede skamløst med mænd og pådrag sig derved (på sig selv) den straf for deres vildfarelse, som de fortjente." Det vil sige, at Gud ikke skelner så meget mellem synden og synderen, som nogen bilder sig ind. Dette er det budskab, som bør lyde ikke mindst til vort lands troende, som nu skal konfronteres med en vildfarelse i større stil. (Læs det efterfølgende: ’DET SYNDIGE PARFORHOLD KAN IKKE FORTSÆTTE’)