PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-06-30
0244

 

DET SYNDIGE PARFORHOLD KAN IKKE FORTSÆTTE
(Tolv Breve – nr.2)

Der var homoseksuelle i den første kristne menighed. De blev modtaget med samme kærlighed og omsorg som andre syndere. Imidlertid gjaldt det for dem, som for alle andre, der blev en del af menighedsfællesskabet, at de måtte omvende sig fra deres synd og ved Guds Ånds hjælp begynde et nyt liv. "Vi blev altså begravet sammen med Ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde, skal leve et nyt liv" (Rom.6:4).

Når homofile mennesker tager imod Kristus er det forbi med deres tidligere livsstil. "Der gælder ikke for de mennesker, der lever i ’unaturlig utugt’, en anden regel, end for dem, der har bedrevet en hvilken som helst anden form for synd. "Vi ved," forklarer apostelen, "at vort gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med Ham" (v.6). Korsfæstelsen af Guds Søn var altså en grufuld nødvendighed for at regnskabet kunne blive gjort op med den del af vor natur, som kaldes ’det gamle menneske’.

Hvorledes kan det da lade sig gøre, at der i kirken kan brede sig en sådan misforståelse, at de homofile kan blive en del af menighedsfællesskabet – uden at det nødvendige og afsluttende opgør tages med ’det gamle menneske’, (sådan som det her står beskrevet i forbindelse med den kristne dåb?)

Hvorledes kan Folkekirkens biskopper lade udarbejde et velsignelsesritual for homofile partnere (så at de kan blive ’viet’ i kirken) og dermed lade forstå, at homoseksuelle og lesbiske kan blive en del af Kristi menighed uden at afbryde deres utugtige ’partnerskab’. Det vil sige, at homofile kan fortsætte med deres syndige parforhold – ja, dette vil endog modtage en særlig biskoppelig velsignelse – og dermed opfordres til at kaste vrag på Kristi lidelse på korset!

De, der vejleder de homoseksuelle på den måde ’korsfæster selv Guds Søn igen og gør Ham til spot!’ (Hebr.6:6)

Den vejledning, der skal gives til homofile er den samme, som skal gives alle andre, som oprigtigt søger Kristi nåde: "De skal omvende sig og lade sig døbe i Jesu Kristi Navn, så skal de få Helligånden som gave" (Ap.G.2:38). (Læs det efterfølgende: ’FORBUDET FORBEREDES’)