PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-07-02
0245

 

FORBUDET FORBEREDES
(Tolv Breve – nr.3)

Det er tydeligt, at som dagen er ved at oprinde, hvor Københavnernes store homo-fest skal løbe af stabelen, så forberedes også en forudsagt kampagne mod de såkaldte ’hate crimes’. Arrangørerne er tilsyneladende indstillet på for det første at slå ned på enhver form for fysisk vold, som i Københavns indre by udøves mod homoseksuelle og lesbiske. Problemet er nemlig ret så overvældende, idet ikke mindre end 179 sådanne overgreb har fundet sted indenfor ét år. Ligeved halvdelen af disse er registreret i hovedstadens underhholdningsbælte – citykærnen…

Enhver borger må hilse det velkomment, at der gøres en øget indsats fra politiets side for at standse nattens vold og mishandlinger i homoseksuelle miljøer – og det er på sin plads, at der (når det som meddelt konstateres, at overfaldsmændene har en anden baggrund end dansk) gribes ind overfor bagmænd, som ud fra politisk-ideologiske eller religiøse motiver opfordrer til vold af den art.

Men det vil desværre ikke blive ved dette! På et eller andet tidspunkt vil der blive stillet skarpt på de kristne, som prædiker eller på anden måde underviser menighedernes troende ud fra de steder i Bibelen, der beskriver homoseksualitet som synd. Det vil ikke være længe, før den slags præster og forkyndere (ikke mindst i medierne) vil blive gjort ansvarlige for det øgede antal af registrerede overgreb mod homofile – og disse vil da blive anmeldt, retsforfulgt og straffet for ’hate crimes’.

Dermed er man nået til det punkt i denne udvikling (- et punkt, som allerede har været på tale i Sverige), at der herefter forbydes offentligt at oplæse eller kommentere visse afsnit af Bibelen samt at overtrædelser af den art vil blive straffet.

EU-lovgivningen, der antyder straf af enhver form for ’diskriminering ’af mennesker, der har en anden form for ’seksuel orientering’ (end den gængse), har allerede lagt op til, at der kan gribes ind overfor kristne, som ifølge deres overbevisning ikke kan sløjfe visse afsnit af e bibelske tekster…

Eftersom denne konfrontation nærmer sig i forbindelse med den kampagne, der forberedes i forbindelse med hovedstadens homo-festuge, er det nødvendigt for de troende at få dette spørgsmål belyst. Det efterfølgende afsnit har titlen: ’DØDSSTRAF FOR HOMOSEKSUELLE’.