PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-07-03
0246

 

DØDSSTRAF FOR HOMOSEKSUELLE
(Tolv Breve – nr.4)

Et af de spørgsmål, som vil blive stillet de kristne i forbindelse med Homo-OL World Outgames i København i denne sommer er forbundet med den sørgelige kendsgerning, at der forefindes dødsstraf for homo-praksis i lande som Nigeria og De Forenede Arabiske Emirater. 85 af de homofile deltagere kommer fra disse lande, og det vil give ’hate-crimes’-kampagnens arrangører anledning til bl.a. udfordrende at henvise til Ny Testamentes erklæring: "De ved, at Gud har bestemt, at lever man sådan, fortjener man at dø" (Rom.1:32). "Mener I, at der bør indføres dødsstraf for homoseksuelle?" vil de spørge. "Jeres bibel siger jo, at ’den slags mennesker fortjener at dø’.

Jesus svarer (på en absolut enestående måde) på dette spørgsmål. Johannes Evangeliet fortæller, at medens Han en dag befandt sig på Tempelpladsen ’kom de skriftkloge og farisæerne med en kvinde, der var grebet i ægteskabsbrud’.

"Moses har påbudt os at stene den slags kvinder," insisterede de. "Hvad siger nu du?" Det sagde de for at sætte Ham på prøve (forklarer Johannes og tilføjer:) … så de kunne anklage Ham.

Beretningen fortsætter: Men Jesus bøjede sig ned og gav sig til at skrive på jorden med fingeren. Da de blev ved med at spørge Ham, rettede Han sig op og sagde til dem: "Den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende", og Han bøjede sig igen ned og skrev på jorden. Da de hørte det, gik de væk en efter den, de ældste først, og Jesus blev alene tilbage med kvinden, som stod foran Ham."

Johannes Evangeliets beretning om denne begivenhed på Tempelpladsen i Jerusalem slutter således: ’Jesus rettede sig op og sagde til hende: "Kvinde, hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte dig?" Hun svarede: "Nej, Herre, ingen." Så sagde Jesus: "Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå bort og synd fra nu af ikke mere!" (8:1-11)

Hele denne beretning er et gribende og tydeligt vidnesbyrd om Jesu barmhjertige og tilgivende holdning overfor synderen. En stilling, som både Han og alle Kristi efterfølgere må indtage overfor dem, som bedriver utugt og unaturlig utugt… en administration af Guds nåde, som nærmere må forklares, hvilket jeg vil gøre i det følgende. (Læs det efterfølgende afsnit: ’ORDENE I TEMPELPLADSENS FLYVESAND).