PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-07-07
0247

 

ORDENE I TEMPELPLADSENS FLYVESAND
(Tolv Breve – nr.5)

Foranlediget af, at København er vært for et storstilet homofilt OL-arrangement i slutningen af juli 2009, er det blevet meddelt på tv-nyhederne midt i juni, at 85 af de 4300 deltagere ’risikerer dødsstraf eller langvarige fængselsophold, når de vender tilbage til deres hjemlande’.

Dette vil i forbindelse med at politiet har haft fat i nogle muslimske imamer, som menes at opfordre til vold mod homofile (som nævnt tidligere: 179 registrerede overgreb på et år) – rette søgelyset mod de kristne og apostelen Paulus’ erklæring: "De ved, at Gud har bestemt, at lever man sådan, fortjener man at dø…" (Rom.1:32).

Jesus giver en absolut enestående tolkning af denne ’Guds bestemmelse’, da han bliver stillet overfor en kvinde, ’som var grebet i ægteskabsbrud’. "Moses siger, hun skal dø, hvad siger nu du?" (Johs.8:5)

Johannes forklarer, at spørgsmålet var en ’test’. Det var farisæernes store dag. Ligegyldig, hvad Jesus sagde, ville de have noget at anklage Ham for. Hvis han sagde: "Lad hende gå, det mente Moses ikke så alvorligt," så ville de have en sag på Ham, og hvis Han sagde: "Slå hende ihjel," – så ville han ikke være anderledes, så ville de have en sag på Ham, og hvis Han sagde: "Slå hende ihjel" – så ville han ikke være anderledes, end dem, som var parate til at gøre det. Johannes fortæller: "Jesus bøjede sig ned og gav sig til at skrive på jorden med fingeren."

De eneste ord, som Jesus skrev, medens Han vandrede her på jorden, skrev Han i Tempelpladsens flyvesand. Ingen kan finde dem; de er blæst bort med vinden… og kan nu kun genkaldes ved åbenbaring! Den finger, som den dag skrev i Jerusalems støv, er nemlig den samme finger, som på Sinajs bjerg skrev de ti bud på lovens tavler… og det er den samme finger, som i dag ved Ånden indskriver Den nye Pagt i menneskers indre og i deres hjerter (Jer.31:31 og 33).

(Når Jesus i en sen nattetime forklarer en jødisk rådsherre, at ’Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds Rige’ (Johs.3:3) – så mener Han dermed bl.a. at hvis Han ikke først får skrevet Sit ord i hjertet, forstår ingen dette ords indhold med forstanden…)

"Jeg ønsker ikke nogens død," siger Gud Herren. "Vend om, så skal I leve!" (Ez.18:32).

Farisæerne fattede ikke, at Jesus kunne redde en stakkels synderindes liv uden at omstøde ’Guds bestemmelse’ (Loven). Dette vil jeg yderligere forklare. (Læs det efterfølgende: ’ISLAMS DØDSSTRAF’?)