PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-07-09
0248

 

ISLAMS DØDSSTRAF
(Tolv Breve nr.6)

Ingen ved, hvad Jesus med fingeren skrev på den nedtrampede Tempelplads i Jerusalem. Men virkningen af ordene var tydelig! De, der læste, hvad Han langsomt nedfældede i støvet, listede bort. Alle deres højlydte fordringer om, at den kvinde, som de lovkyndige havde grebet i ægteskabsbrud, skulle henrettes, døde bort. En inderlig stilhed faldt over det opløb, som farisæerne havde samlet, da de udfordrende spurgte Jesus, hvad Han ville gøre med den skyldige kvinde. "Moses siger… og Du, hvad siger Du?"

Den samme tavshed vil falde over arrangørerne af ’hate-crime-kampagnen’ i København, hvis også de drister sig til at udfordre de kristne med henblik på Bibelens ord om de homoseksuelle. (Han, der var til stede, i anklagerens time på Tempelpladsen i Jerusalem, vil nemlig være lige så nærværende, hvis nogen søger at drage ’Guds bestemmelse’ i tvivl samtidig med, at de i deres hjerter ved, at Jesus altid vil søge at ’lade nåde få for ret!’

Selvom ordlyden af det, som Jesus den dag med fingeren skrev på jorden, er ukendt – så afsløres noget af indholdet dog i det øjeblik den bøjede skikkelse retter sig og Jesus udbryder: "Den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende" (v.7).

Den eneste, der den dag på Tempelpladsen var uden synd, var Ham, der talte, og Han kastede ikke med sten…

… og dette er Guds svar til alle dem, der vil have indført dødsstraf for ægteskabsbrud, utugt og unaturlig utugt. Det er Guds svar til de skånselsløse muslimer, som (til verdenssamfundets forfærdelse) vil stene unge kvinder, der er ’faldet i synd’ og til de Islam-stater, der vil henrette homofile unge mænd: Han, der er uden synd, kaster ikke med sten! Han vil ikke nogens død. Han vil, at en synder skal omvende sig og leve…

Johannes nærmer sig slutningen af sin beretning fra Tempelpladsen i Jerusalem. Alle anklagerne er gået bort… på en eller anden måde ramt i deres samvittighed. Jesus står alene tilbage med den anklagede synderinde. Og Han har noget vigtigt at sige… et ord, som ikke mindst gælder de homoseksuelle. Det vil jeg forklare i det efterfølgende afsnit. (Læs det følgende afsnit: ’NÅR EN SYNDER BLIVER ALENE MED JESUS’).