PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-07-10
0249

 

NÅR EN SYNDER BLIVER ALENE MED JESUS
(Tolv Breve – nr.7)

Det sidste billede, vi har af Jesus og kvinden, der ifølge Mose Lov skulle have været dømt til døden, er disse to alene på Tempelpladsen i Jerusalem. Skaren omkring dem er opløst, og alle er gået…

"Hvor blev de af?" spurgte Jesus (v.10)

Det forbliver det samme billede, som bør afslutte dette afsnit af den serie på tolv breve, som jeg her skriver til vort lands troende (med henblik på de anklager, som tilsyneladende vil blive rejst mod de kristne i forbindelse med den kampagne mod ’hate-crimes’, som følger i kølvandet på sommerens homofestival i København).

Afslutningsbilledet i denne ’filmstrimmel’ fokuserer nu kun på to personer: Jesus og synderinden! Alle anklagerne er forsvundet! Alle forsvarerne er gået bort! Den ophedede debat er ophørt! Alle sekulære og religiøse spørgsmål er bragt til tavshed… og den ’dødsdømte’ står nu alene med sin dommer. Nu er det kun Ham, der taler og den anklagede, der svarer.

Og netop det billede må fastholdes!

Når det drejer sig om de mange opfattelser, der i denne sag tørner sammen, når det gælder den homoseksuelle mands og den lesbiske kvindes personlige forhold til Gud, så er der kun denne dialog tilbage! Til syvende og sidst må alle andre røster tie – og det bliver nu kun disse to, der taler med hinanden.

"Var der ingen, der fordømte dig?" spørger Jesus.

Svaret lyder: "Nej, Herre, ingen!"

… og netop dette svar kan afgøre sagen for den enkelte. Det er nemlig ikke andre menneskers fordømmelses – ej heller andre menneskers forsvar og undskyldninger – som kan bringe en evig, tilfredsstillende løsning for de mennesker, som med liv og sjæl, legeme og ejendom er personligt involveret i denne synd.

Den unge kvindes svar på Tempelpladsen er gribende! Hun siger: "Nej, Herre, ingen!"

Det er mere end tydeligt (også ved at iagttage, hvorledes Jesus godtager dette svar) at den anklagede bøjer sig for Jesus. Det, der nu bliver sagt, og som alene kommer fra Hans mund, vil være afgørende.

Hun kalder Ham ’Herre’ – og hun mener det. Den dom, Han nu fælder, vil være ledetråden for resten af hendes liv og derefter i al evighed. Hvad siger Jesus? (Læs det følgende afsnit: ’DE TO VIGTIGSTE BUDSKABER’)