PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-07-14
0250

 

DE TO VIGTIGSTE BUDSKABER
(Tolv Breve – nr.8)

Inden vi når frem til de sidste fire af de tolv breve, som jeg her skriver til vort lands troende i forbindelse med World Outgames homo-festuge i København, er jeg glad for at få anledning til at bringe dette ottende brev til en afslutning. Det handler nemlig om, hvad Jesus siger til den enkelte homoseksuelle eller lesbiske deltager. – Og dette er vigtigt at få præciseret, inden jeg i de sidste fire breve kommer ind på homo-ideologernes egentlige motiv med denne kampagne!

Billedet står derfor blændende skarpt: Jesus og synderinden stående alene over for hinanden på Tempelpladsen i Jerusalem. Hendes øjne hænger ved Hans læber. Hvad er Hans sidste ord i denne sag? Hvilken dom vil Han fælde?

Apostelen Johannes’ referat fra dette enestående øjeblik lyder således: "Så sagde Jesus: Heller ikke Jeg fordømmer dig. Gå, og synd fra nu af ikke mere" (8:11).

De samme frikendelses-ord lyder til enhver homoseksuel eller lesbisk deltager, som oprigtig søger Gud, og som af hjertet (sådan som synderinden gjorde det) kan sige: "Herre! til Jesus (v.11)

De to budskaber, som ligger i disse to korte sætninger, er lige vigtige. Det første: "Heller ikke Jeg fordømmer dig" er de mest velsignede og befriende ord et menneske kan få at høre. Og her er der ingen grænser for Guds nåde! Alle dem, der tog imod Ham, gav Han magt til at blive Guds børn, dem, der tror på Hans Navn" (Johs.1:12).

Men det andet er lige så kraftfuldt og vigtigt: "Gå, og synd fra nu af ikke mere!"

Det vil sige, at enhver, som bedriver unaturlig utugt, må komme til det punkt, hvor han eller hun erkender, at det er synd! Ingen andre forklaringer kan ændre ordene: ’synd ikke mere’.

Dernæst er det et ’før’ og et ’efter’. Til de homoseksuelle i den første menighed siger apostelen: "Sådan var nogle af jer engang" (1.Kor.6:11)… men den synd hører fortiden til. Af samme grund siger Jesus: "Synd fra nu af ikke mere!"

Dette sidste budskab bliver ikke nævnt med et ord ved de fire homo-gudstjenester under World Outgames-ugen i København. Ordet om omvendelse og livsforvandling hører ikke med i Domkirkens ’velsignelsesgudstjeneste’ d. 30.juli. Der bliver kun sagt: "Heller ikke Jeg fordømmer dig’ – men den sidste sætning om en ny vandring og et opgør med synden, bortfalder…