PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-07-17
0252

 

EN HISTORISK ANTIKRISTELIG BEGIVENHED
(Tolv Breve – nr.10)

Det andet skjulte motiv, som er den egentlige, åndelige drivkraft bag det ’homo-paradis’, som i én uge skal etableres på Islands Brygge (… og måtte Gud give, at det druknede i regn) – har sin oprindelse og inspiration i det luftlag, som Bibelen kalder ’verdensherskerne i dette mørke’ (Ef.6:12-13)

Disse ’verdensherskere’, som ifølge Den Hellige Skrift er dæmonfyrster og usynlige magthavere, øger dag for dag presset på både EU-retssystemet og de nationale domstole med det ene, tydeligt formulerede formål: At gennemtrumfe den nye kønsidentitet, som ligger i ordet: ’seksuel orientering’.

Ingen kristen menighedsleder i Danmark bør et øjeblik være i tvivl om, at den bestemmelse, som d. 18.januar 2006 blev taget af Det Europæiske Parlament, nu står for at skulle føres ud i livet – og de af vort lands troende, som går rundt i den naive forestilling, at ’dette her har ikke noget med os at gøre’, tager frygtelig fejl!

EU-bestemmelsen drejer sig om en ny, alvorlig sygdom, som alle Europas lande opfordres til at bekæmpe, og som Homo-OL-festivalen i Danmark ivrigt vil søge at få gjort noget ved.

Sygdommen kaldes ’Homophobi’ og betegner en psykisk lidelse, der består i en totalt irrationel og ubegrundet frygt for alt, hvad der har at gøre med homoseksuelle, lesbiske, biseksuelle, transseksuelle livsformer.

De, som er mest befængt med denne nye pest, er de kristne og den farlige smittebærer er Bibelen. Af den grund er det ikke tilstrækkeligt at advare folk mod denne ’sygdom’ – men de, som foranlediger, at den spredes, skal retsforfølges og straffes.

For at undgå, at de troende skal løfte deres røst mod denne udvikling, er der indført et begreb, som hedder ’hate-crimes’. Det vil sige, at enhver ytring eller modsigelse kan tolkes som ’hadefuld tale’ – ja, at visse bibelsteder, hvor apostlene tager bladet fra munden og forkynder Guds Ords tale om homoseksualitet – er udtryk for ’had’ mod de homofile – en sindslidelse, som kun kan behandles ved straf.

Dette er homo-festivalens egentlige program… og arrangementet bør derfor blandt de troende betragtes som en historisk antikristelig begivenhed. (Se det følgende afsnit: ’I KAN BLIVE VASKET RENE’).