PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-07-21
0253

 

’I KAN BLIVE VASKET RENE’
(Tolv Breve – nr.11)

Det værktøj, som homo-paradis-ugen i København vil søge at tage i brug, er smedet af usynlige kræfter i himmelrummet. For det moderne menneske lyder dette på én måde fremmed og sekterisk men på en anden måde tilforladeligt. ’The Starwars’ er ikke noget ukendt begreb. Potter-bøgerne og ’Ringenes Herre’-universet har gjort menigmand bekendt med, at der er mere mellem himmel og jord, end vore fem sanser kan begribe. Derfor er apostelens betegnelse hverken ukendt eller underlig: "Ondskabens Åndemagter i Himmelrummet’ (Ef.6:13).

Det tidligere danske begreb: ’Ikke forskelsbehandling’ er på den internationale scene omsat i udtrykket ’antidiskriminering’… hvilket i England nu er udmøntet i et lovforslag, som omfatter retsforfølgelse af mennesker, der ’udstråler en atmosfære’ eller skaber et klima ’som fremmer afstandstagen fra homoseksuelle. Loven af samme art er allerede indført i Canada og Frankrig. Homo-ugen i Danmark vil søge at fremme denne forståelse af begrebet ’hate-crimes’.

De homoseksuelle ideologer hævder, at det er umuligt at ændre den homofile tilbøjelighed i et menneske. Af den grund anser de Det Nye Testamente som et fjendtligt skrift, idet apostelen skriver: "Ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds Rige?" Far ikke vild. Hverken utugtige… eller ægteskabsbrydere eller mænd, der ligger i med mænd… skal arve Guds Rige." Apostelen fortsætter (og det er dette afsnit, som er en torn i øjet på alverdens homo-ideologier): "Sådan var nogle af jer engang, men I blev vasket rene, I blev helliget, I blev gjort retfærdige ved Herren Jesu Kristi Navn og ved vor Guds Ånd" (1.Kor.6:9-11).

Samtidig med, at homo-ideologerne strider for retten til, hvad de kalder ’seksuel selvbestemmelse’ – så forlanger de, at folk, der hævder, at homofile kan forlade denne livsstil, skal stilles for en dommer! De afskyr udtrykket i Ny Testamente: ’Sådan var nogle af jer engang’, for det indbefatter, at homoseksuelle er begyndt et andet liv, og de ønsker udtryk som ’I blev vasket rene’ fjernet fra offentlig forkyndelse af Bibelens ord. "Det vil sige, at man ’vaskes ren’ for noget urent," siger de, "og det kan vi ikke acceptere… (Læs det afsluttende af de tolv breve: ’PÅ VEJ TIL SODOMA-DOMMEN’).