PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-07-23
0254

 

PÅ VEJ MOD SODOMA-DOMMEN
(Tolv Breve – nr.12)

Grunden til at homo-festugens arrangører føler sig i deres gode ret, når de forbereder deres ’hate-crime-kampagne’ mod de evangeliske kristne, der tror på, at Bibelen er Guds Ord, er, at andre af kirkens folk tager imod dem og velsigner dem med åbne arme.

Der vil således blive arrangeret ikke mindre end 4 gudstjenester for de homoseksuelle og lesbiske deltagere af World Outgames, hvilket i adskilliges øjne kunne forekomme som et positivt tiltag – men på baggrund af den særlige velsignelsesgudstjeneste, som skal finde sted i Københavns domkirke, torsdag d. 30.juli, må enhver bibeltro kristen tage afstand fra alle disse gudstjenestelige arrangementer.

Det forlyder nemlig, at homofile par, der ønsker det, ved denne lejlighed kan modtage en ’kirkelig velsignelse’. Velsignelsen tilbydes på både engelsk, fransk, tysk og dansk (sandsynligvis i form af det særlige velsignelsesritual for homofile, som er blevet udarbejdet af de danske biskopper).

*

"Ved I ikke," spørger apostelen Paulus, "at mænd, der ligger i med mænd ikke skal arve Guds Rige!" (1.Kor.6:9-13) (Han opregner i samme forbindelse en række forhold, som på samme vis ifølge apostelens lære er udelukket fra Guds Riges velsignelse: ægteskabsbrydere, drukkenbolte, spottere, røvere…)

Nu vil nogle indvende: "Jamen, røveren på korset ved siden af Jesus, modtog han ikke et løfte om, at han (samme dag) ville komme med sin frelser i Guds Rige? Eller ægteskabsbryderen på Tempelpladsen? Har en drukkenbolt ingen chancer?"

Jo, hvis de omvender sig! Den, som bekender sin synd og tager afstand fra det liv, som han eller hun har levet i druk, ægteskabsbrud, spot, tyveri og homoseksualitet… et sådant menneske kan finde frelse og fred ved Kristi kors, og Guds Riges port vil stå åben for dem!

Men den velsignelse, der blåstempler den synd, som de homofile par lever i – ja, som faktisk tildeler dem den form for ’ægteskabelig vielse’, som de ikke har kunnet få i deres hjemland, er endnu et skridt på vejen til den Guds dom, som venter det danske Sodoma og Gomorra…