PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-07-28
0256

 

EKSTRA-POST OM KØBENHAVNS SKÆBNE
(De Tolv Breve – Ekstrabrev nr.13)

Min oprindelige tanke var at skrive tolv breve til de troende i Danmark. Det kom mig for, at der måtte lyde en røst, som gav en bibelsk forklaring på den homo-uge, som skulle løbe af stabelen i København. En slags nytestamentlig redegørelse – for det hedder i Romerbrevets det første kapitel, at ’da de ikke regnede det for noget værd at kende Gud, prisgav Gud dem til en forkastelig tankegang, så de gjorde, hvad der ikke sømmer sig’ (v.28).

Det er altså vigtigt, at vort lands troende bliver informeret om den bibelske holdning til denne hastige tilsynekomst af det homofile samfund – og det er ifølge Den Hellige Skrift altafgørende, at Kristi Menighed i denne sag ’regner det for noget værd at kende Gud’. Hvis dette nemlig ikke er tilfældet, vil også den blive ’prisgivet af Gud’…

Af samme grund har jeg fundet det nødvendigt at fortsætte serien med ’De tolv breve’ med en række ’ekstrabreve’, som er inspireret af selve homo-ugens begivenheder.

En vandring gennem København den første søndag i homo-ugen førte mine tanker hen på Ny Testamentes advarsler! Overalt så jeg homoseksuelle og lesbiske par, som bogstaveligt skiltede med deres synd, og jeg så Domkirkens søjlegang ’smykket’ med homo-bevægelsens regnbuefarver. Apostelen Judas skriver: "Jeg har anset det for nødvendigt at skrive til jer og formane jer til at kæmpe for den tro, som én gang for alle er overdraget de hellige…" Han fortsætter: "Jeg vil minde jer om, at Sodoma og Gomorra og de omliggende byer… bedrev utugt og søgte unaturlige forbindelser og nu fremstår som afskrækkende eksempel, idet de straffes med evig ild" (Judas v.3 og v.7).

I denne alvorlige time har det været umuligt for mig at lægge pennen til side! Udover ’de tolv breve’ må jeg fortsætte med ekstra-post til vort lands troende. Når Ny Testamente taler om homofile samfund i Sodoma og Gomorra og beskriver disse byers undergang som et ’afskrækkende eksempel’ – hvem tør da sige at København vil gå fri? Og når disse byers homoseksuelle synd råbte til himlen og foranledigede, at deres indbyggere og byernes ansvarlige ’straffes med evig ild’, hvem tør da påstå, at Københavns Domkirkes præster ikke vil lide samme skæbne?