PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-07-30
0257

Vor Frue Kirke

FEM TITLER OM HOMO-UGENS FARER
(De tolv breve – Ekstrabrev nr.14)

I de følgende fem ’ekstra-breve’ vil jeg behandle emner under følgende fem titler: 1) Brændemærket, 2) København – verdens homo-hovedstad, 3) Magtfulde mænd og kvinder – drevet af det samme begær, 4) Begyndende efterstræben af Danmarks troende og 5) Bifaldet…

Den første titel: ’Brændemærket’ omhandler den sørgelige selvmordsstatistik, der vinder om, at der er fire gange så mange homofile personer, som vil tage deres eget liv – end det er tilfældet med den øvrige befolkning. Homo-ugens propaganda erklærer, at dette er angivelsernes skyld – men Bibelen taler om den smerte, der ligger i at være ’brændemærket i sin samvittighed’.

Den anden titel: ’København – verdens homo-hovedstad’ retter søgelyset mod et nytestamentligt udtryk, som hedder ’Satans værk’ – og som angiver det bedrag, der skal bane vej for antikrist.

Den tredje titel: ’Magtfulde mænd og kvinder – drevet af det samme begær’ forklarer apostelens ærinde, når han antyder, at homo-ugens propaganda er drevet frem af mennesker i høje stillinger, som er underlagt det samme syndige begær, som er grundlaget for dette arrangement.

Den fjerde titel: ’Begyndende efterstræben af Danmarks troende’ stilles skarpt på den næste fase af homo-ugens intention og den sidste og femte titel: ’Bifaldet’ gør det klart, at både de, som er aktivt engageret i den homoseksuelle og lesbiske livsstil og de, der fremmer den ved at byde den velkommen og på andre måder støtte den, er dømt til at lide samme skæbne. Bibelen taler her om mørke fortabelses kræfter.

Jeg opfordrer vort lands troende til at følge nøje med i denne efterfølgende ’ekstra-post’, idet forførelsens kræfter er stærke og meget let kan drage ubefæstede sjæle ind i et djævelsk net af løgn og urene, kødelige fristelser.