PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-07-31
0258


 

’BRÆNDEMÆRKET’
(De tolv Breve – Ekstrabrev nr.15)

Det er en alvorlig sag, som et par danske dagblade bringer for dagen i forbindelse med Homofestival-ugen i København. Antallet af selvmord er firedoblet, erklærer sociologerne, når det drejer sig om homoseksuelle. Jyllandsposten slår fast, at det er omgivelsernes skyld. Især rettes fokus mod de ’omgivelser’, som udgøres af et ’stærkt religiøst miljø’… og her peges der bl.a. på de kristne. Her forekommer de såkaldte ’hate crimes’, som opstår ved, at ikke mindst unge med en anden seksuel orientering end den, som i disse kredse er godtaget, udstødes og i deres ensomhed da forsøger at tage deres eget liv.

Alvoren i de omtalte dagbladsartikler forekommer ved den afskrækkende oplysning, at et så stort antal blandt de homofile søger denne sidste fortvivlede og desperate udvej for deres problemer – men samtidig ved, at de skyldige udpeges i samme åndedræt. Dem, der ifølge Jyllandspostens artikel bærer hovedansvaret for denne ulykkelige udvikling er ’de religiøse’. Heriblandt: De kristne! Og dermed er den givne rettesnor lagt. De homofile ideologer ser sig om efter en syndebuk. Når den findes, vil der blive slået til…

Ny Testamentes syn på denne sag retter ikke så meget søgelyset mod omgivelserne; "fra hjertet," siger Jesus, udgår onde tanker, mord, ægteskabsbrud, utugt, tyveri, falsk vidnesbyrd, bespottelser (Matt.15:18-20). Hverken ’utugt’ i almindelig forstand eller det forhold, som i Bibelen betegnes som ’unaturlig utugt’ har sin rod i omgivelserne. Synd af den art kommer – ifølge Kristi Ord – fra hjertet.

At der imidlertid kan forekomme indflydelser og fristelser fra omgivelsernes side er klart. Derfor advarer apostelen den unge Timotheus med ordene: "Men Ånden siger udtrykkeligt, at i de sidste tider skal nogle falde fra troen, fordi de lytter til vildledende ånder og dæmonernes lærdomme, som udbredes ved løgnagtige læreres hykleri, folk, der er brændemærket i deres samvittighed" (1.Tim.4:1-2)… og netop i dette særprægede udtryk kunne noget af forklaringen findes på den ulykkelige selvmordsstatistik. Der findes mennesker i de homofile kredse, som ikke kan undslippe dybe samvittighedskvaler, som er opstået – ikke ved menneskelig påvirkning – men ved en indre smerte, som Bibelen kalder ’overbevisning om synd’. Denne byrde kan ikke afhjælpes ved nogen falsk lærdom – men kun ved evangeliet om vor Herre Jesus Kristus…