PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-08-08
0261

 

BEGYNDENDE EFTERSTRÆBEN AF DANMARKS TROENDE
(De tolv Breve – Ekstrabrev nr.18)

En næsten ufattelig oplevelse at overvære et interview på den danske kanal ’Tv-news’, hvor et par af arrangørerne til homo-festivalen, Outgames, i en halv time får lov til at forklare seerne om farerne ved ’homophobie’. Det latinske udtryk dækker (som tidligere nævnt) over den ’irrationelle frygt’, som vor tids mennesker kan have ved mødet med homoseksuelle, lesbiske og transseksuelle personer. I interviewet indgår en transmitteret samtale med en nigeriansk homofil præst, hvis kirke for homoseksuelle har oplevet både efterstræben og mangel på forståelse fra andre kirker og en direkte forfølgelse fra den nigerianske regering. Efter dette interview må danske seere sidde tilbage med en indestængt harme mod alle dem, der lider af ’homophobie’ – og der vil næppe være én, som ikke er af den overbevisning, at denne ’irrationelle frygt’ for en anden seksuel orientering bunder i en forkastelig tankegang, som især vil være at finde blandt de kristne.

Af den grund menes en konfrontation at være uundgåelig, for Bibelen erklærer, at den ’forkastelige tankegang’ forekommer på de homofile ideologers side. Ny Testamente siger: "Fordi de ikke regnede det for noget værd at kende Gud, prisgav Gud dem til en forkastelig tankegang, så at de gjorde, hvad der ikke sømmer sig" (Rom.1:28).

De troendes holdning til homoseksualitet er bestemt af, at Bibelen anbringer det ’irrationelle’ og ’forkastelige’ i de homofile lejr. Ikke som en tankebygning, der er grundlagt på det naturlige menneskeliv og den fornuft og intelligens, som danner grundlaget for en livsstil – men som en begyndende Guds dom! "Gud har prisgivet dem til en forkastelig tankegang," siger apostelen. Det vil sige, at den homofile i sin argumentation er ’overgivet’ til en tankegang, som bør forkastes! Den nigerianske præst, der (som en del af vore hjemlige præster, provster og bisper) ’velsigner’ det homofile parforhold, må nødvendigvis møde modstand fra de troende, der – som apostelen udtrykker det – ’regner det for noget værd at kende Gud’ (Rom.1:28). Disse vil nemlig hævde, at ’medlemmerne’ i den homoseksuelle menighed ’gør, hvad der ikke sømmer sig’ (v.28)… og ingen nigeriansk præst eller dansk provst har noget mandat til at velsigne ’det usømmelige’.

Det omtalte Tv-interview lader atter ane, at begivenhederne trækker sig sammen til en begyndende efterstræben af Danmarks troende…