PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-08-12
0262


 

BIFALDET
(De tolv Breve – Ekstrabrev nr.19)

Dagbladet Politiken klager i en redaktionel kommentar (på forsiden af 25. juli-udgaven) over, at Danmark ikke har en homo-minister. "I Danmark," skriver redaktøren, har vi således ikke en minister, der er ansvarlig for homo-politik… hvilket altså vil sige, at der har været både en ideologi og en politisk strategi bag den store såkaldte ’homo-olympiade’ i København. Det var en uge, hvor arrangørerne af den gigantisk anlagte homo-festival scannede horisonten for at finde ud af, hvem der er venner, og hvem der er fjender. Overvågningsapparatet har været i fuld gang, og lytteposterne har været sat op alle vegne. Det afgørende spørgsmål har været: Hvem bifaldt dette arrangement, og hvem undlod at give det et velmenende skulderklap med på vejen? Med andre ord: Hvem var for – og hvem var imod? Hvem vil få en stjerne i homo-hovedstadens hovedbog, og hvem vil komme på den sorte liste?

Samtlige ministre i regeringen har modtaget officielle indbydelser til at tale på homo-konferencen om menneskerettigheder – men de har alle sagt nej tak; sikkert fordi der er et eller andet ved denne konference, som de ikke har kunnet bifalde.

Da jeg med bus passerede Domkirken i København søndag d. 26. juli så jeg, at dens søjler var omvundet fra øverst til nederst i regnbuens farver – de samme farver, som i fjor var at se på de tre kæmpe-homobannere, der var hejst udenfor Tivolis hovedindgang under kampagnen: ’Tivoli goes gay’. Folkekirkens bisper, præster og provster har intet imod at bifalde Københavns udnævnelse til verdens homo-hovedstad.

Som afslutning på Romerbrevets kraftige fordømmelse af homoseksualitet (’mænd, som liver skamløst med mænd og derved pådrager sig den straf for deres vildfarelse, som de fortjener’, v.27) skriver apostelen: "Alligevel lever de ikke bar selv sådan, men bifalder også, at andre gør det" (v.32).

Det vil med andre ord sige, at de, som bifalder og understøtter dette projekt, som ifølge Ny Testamente er motiveret af en ’vanærende lidenskab’ (Rom.1:26) pådrager sig en velfortjent straf – og her vil kirkens folk blive hårdere dømt end regeringen. Medens de første har iklædt Københavns domkirke et homo-festskrud, så har de sidste afholdt sig fra at blåstemple denne uge med deres tilstedeværelse. Derfor vil det i dommen gå de sidste tåleligere end de første (Matt.10:15).