PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-08-13
0263

 

’OPRIGTIGE ORD SÅRER IKKE’
(Apostolsk syn nr.1)

Ved en lille familiesamling hos min søn, Jonathan, tog Eva, hans unge kone, en gammel andagtsbog frem. Den var udgivet i 1934 af Lohses Forlag i København og indeholdt opbyggelige stykker af den kendte, norske præst, O. Hallesby. Vi bad hende læse højt fra den, og hun læste et afsnit, som var skrevet til en fredag i den 14. uge efter Trinitatis. Stykket var skrevet over ordet fra 1.Johs.4:7, hvor der står skrevet: "I elskede! Lad os elske hverandre; thi kærligheden er af Gud, og hver den, som elsker, er født af Gud og kender Gud."

Da hun læste den del af O. Hallesbys kommentar, som taler om vort første møde med de troende, måtte jeg mindes den velsignede tid, jeg oplevede i det lille apostolske menighedsfællesskab på Stejlbjergvej i Kolding i slutningen af 50’erne i det forrige århundrede. Jeg kunne gøre mig til ét med den norske præsts underlige beskrivelse. Han fortæller: "Hvor følte vi os taknemlige og lykkelige, da Guds Børn tog os op i deres samfund og mødte os med deres kærlighed og omsorg. Åh, hvor vi elskede dem og glædede os hver gang, vi fik lov at være sammen med dem privat eller ved møder."

Det er – som jeg tidligere har omtalt (under rubrikken: Kampen for Ordet) – på denne baggrund, at jeg fortsætter med at skrive om ’det apostolske syn’. Altså ikke som noget angreb eller nogen utidig henvisning til, at netop dette ’syn er sjældent og ordet om det er sparsomt’ i vore dages apostolske menigheder (1.Sam.3:1) – men som en forhåbningsfuld opmuntring til, at en ny tid kan bringe de gamle drømme til live.

"Den, der forbander (eller ’slår’) sin far eller sin mor, skal lide døden," hedder det i Moseloven (2.Mose 21:15 og 17) og "den, der viser foragt for sin frelse ’provokerer Gud til vrede’ (5.Mose 32:15-16).

Det er derfor med ængstelse og bævende hjerte, at jeg i det følgende sætter pennen til papiret for at give udtryk for en fornyet kaldelse. "Oprigtige ord sårer ikke!" (Job 6:25)