PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-08-14
0264
 

ET FREMADSKRIDENDE SYN
(Apostolsk syn nr.2)

I forbindelse med den overvældende opgave atter at skulle forklare ’det apostolske syn’ er der ingen grund til at gentage, hvad der blev sagt i fortiden. Altså ingen ide i at søge at komme ind i de samme svingninger, som prægede de apostolske forkyndere i begyndelsen af det 20.århundrede; de bragte dengang det ord, som hørte til deres tid – og det må nu blive vor opgave i indledningen til dette tredje årtusinde at søge at fokusere på det budskab, som Ånden i den forbindelse bringer til menigheden i vore dage! Der er for mig ikke skygge af tvivl om, at den åbenbarelse, som ligger til grund for den vækkelse, der i begyndelsen af 1900-tallet spredte sig over land og rige, er den samme drivende kraft, som vil bevæge hjerterne i dag – imidlertid er der som sagt ingen grund til at blive hængende i det teologiske vildnis, som har været medvirkende til, at ilden blev udslukket af den praktiske efterleven af det profetiske syn stagnerede. Det apostolske syn peger fremad og er hovedsageligt givet til at møde den udfordring, som præger vor tid. Nøjagtigt som det bliver formuleret af profeten Esajas, der udbryder: "Husk ikke på det tidligere, giv ikke agt på fortiden; nu skaber Jeg nyt, nu spirer det frem, ved I det ikke?" (43:18-19)

Profeten henviser med disse ord til den agtpågivenhed, som de troende – og ikke mindst deres åndelige ledere – bør have med hensyn til Åndens nybrud. Det er hverken korrekt eller tilstrækkeligt (med en afvisende hovedrysten) at tilbagevise de af menighedens medlemmer, der i deres (af Ånden drevne) jagt efter det brød, som mætter, ikke kan lade sig nøje med den mælk eller den dåsemad, som flere steder serveres! "Der skal komme dage, siger Gud, Herren, da Jeg sender hunger over landet, ikke hunger efter brød eller tørst efter vand, men efter at høre Herrens Ord!" (Amos 8:11)

Dette er, hvad Ånden skaber af hjertebrand i denne tid, og netop denne tørst vækkes nu overalt i mange hjerter. Heri ligger derfor en del af forklaringen på ordene: "Nu skaber Jeg nyt, nu spirer det frem, ved I det ikke?" – Og svaret – tror jeg – kan findes i forsættelsen af den åndelige vækkelse, som for mere end en menneskealder siden bragte Det apostolske Syn for dagen…