PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-08-18
0265

 

’ET ’PRÆSTESKIFTE’ ER PÅ VEJ
(Apostolsk syn nr.3)

Det største under i Den gamle Pagts historie er beretningen om Moses anførelse af folkets overgang over Det Røde Hav; intet af de store undere, som beskrives i den hebraiske del af Bibelen overgår denne mægtige begivenhed. Og dog siger Herren, at den er for intet at regne mod de undergerninger, som Han vil udføre i en ny tid. "Når den tjeneste, der fører til fordømmelse, havde sin herlighed," forklarer apostelen, "så er den tjeneste, der fører til retfærdighed langt mere rig på herlighed. Det, der var herligt, har jo i dette tilfælde ingen herlighed sammenlignet med den overvældende herlighed. For når det, der forsvandt, havde sin herlighed, så skal det, der bliver ved med at bestå, have endnu større herlighed (2.Kor.3:10-11).

Når der her tales om ’den tjeneste’ – så henvises der naturligvis til den administration, der er knyttet til Moses, og når der i samme åndedrag refereres til en anden ’tjeneste’, så peges der på den administration, som er lagt i hænderne på Ny Testamentes apostle og profeter. Imidlertid kunne den første ’tjenestes’ herlighed (f.eks. overgangen over Det Røde Hav) ikke manifesteres før Moses var på plads. På lignende måde er en ny pagts herlighed afhængig af, at apostlene er på plads. Først da det kunne ske, som berettes i Apostlenes Gerninger: "Da trådte Peter frem sammen med de elleve" (2:14) – først da kunne det ’kraftige vindestød’, som ramte Jerusalem på pinsedagen (2:13) blive en realitet.

Af samme grund bør der herske troslydighed iblandt vor tids troende, når det drejer sig om kaldelsen og indsættelsen af disse tjenestegerninger i Kristi menighed (Rom.1:9). Den opstandne Herre lægger ikke en sidste herlighedsvækkelse i hænderne på en administration bestående af børn og kvinder (Es.3:4 og 12). Den åndsudgydelse, som nu står overfor sin herlighedsåbenbarelse sigter på oprettelsen af ’et urokkeligt rige’ (Hebr.12:27) … og det, der ’svinder hen’ er på vej mod sin undergang. Derfor bør vort lands og vore menigheders åndelige ledere indstille sig på et præsteskifte. En ny apostolsk tid er begyndt, og alt hvad der er menneskelig administration af Herrens folk (management) vil blive rystet bort eller ’forvandlet’ (Hebr.12:25-29).