PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-08-21
0267

 

VÆKKELSENS GUDDOMMELIGE FORMÅL – LUKKET MED SYV SEGL
(Apostolsk syn nr.5)

Samtidig med de åndelige rørelser andre steder i verden, var der også i Danmark i det første årti af 1900-tallet grupper af fri- og folkekirkefolk, som nærede en voksende længsel efter at finde det guddommelige formål med den Åndens vind, som var begyndt at blæse. Folkekirkepræsterne A. Fibiger og H.P. Mollerup holdt vækkelsesmøder i Eliaskirken i København. Pastor Mollerup havde oplevet Helligåndens dåb under et møde i Tyskland med den amerikanske evangelist R.A. Torrey i 1905.

Imidlertid var det mægtige afsluttende formål med denne begyndende vækkelse endnu ikke åbenbaret for nogen af disse personer. De hørte Åndens susen, men de vidste ikke… hvor den fører hen’ (Johs.3:8). Og sådan har det været siden! Det er ind i denne uvidenhed, at apostelen Paulus taler, når han udbryder: "… så sandt I har hørt om det hverv, Gud i sin nåde har givet mig med henblik på jer" (Ef.3:2).

Hvad vi 100 år efter denne omfattende åndsudgydelse bør være opmærksomme på, er ikke mindst udtrykket: ’med henblik på… ‘ Der ligger et sigte i disse ord. En fokusering. Apostelen stiller skarpt på et bestemt formål – og hvis kilden med det levende vand ikke føres i den retning, vil de friske strømme løbe ud i sandet.

Dette synes at være tilfældet i vor tid. Vækkelsen, som kastede lys over Åndens nådegaver og Den opstandne Herres tjenester til menigheden, er ved at miste sin drivende kraft. Mange stirrer sig forvirret omkring, og liberale røster er begyndt at gøre sig gældende. Formålet med pinsevækkelsens frembrud og Apostolsk Kirkes syn var nok ikke så afgørende.

Hertil svarer apostelen: "I har hørt om det hverv, Gud gav mig med henblik på…" (Ef.3:2). Formålet er altså blevet aftegnet fra den første begyndelse. En hel ’administration’ (det egentlige ord for ’hverv’) er blevet afsat for at føre Åndens strøm i den rette retning. Ordene ’med henblik på… ‘ er tydelige og klare og fordrer nu en øjeblikkelig efterlevelse, og det er i den henseende, at menighedens Herre atter banker på Apostolsk Kirkes dør. Hans spørgsmål er dette: "Vil I være med til at gøre alvor af ordene: ’med henblik på…’?"

Kristushemmeligheden kan kun udforskes ved åbenbaring. Studier alene kan ikke åbne for dette univers af rigdomme. Spekulationer kan ikke bane vej til denne hemmeligheds dybder. Men som der står skrevet: "Hvad intet øje har set og intet øre hørt, og hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte, det, som Gud har åbenbaret for os ved Ånden" (1.Kor.2:9-10).

Da den kendte skuespillerinde Anna Larsen forlod Det Kgl. Teater i København for at vie sit liv og sit talent til at udbrede Guds Rige og være medvirkende til at befordre den nye vækkelse, var der ikke tale om denne begyndende ånd-udgydelses afsluttende formål. Det var endnu ikke åbenbaret. Ingen havde set noget til det, og ingen havde hørt noget om det, og ingen havde i sit hjerte kunnet spore blot en glød af dette herlighedslys. Tiden var endnu ikke inde for denne åbenbarelse. Derfor hørte den Kristus-grebne skuespillerinde ingen forkyndelse af den art, da hun med sin mor, fru Gina Halberg, besøgte pastor H. Myginds møder i et frit fællesskab i København.

"Ved en åbenbaring er hemmeligheden gjort kendt for mig," skriver apostelen Paulus (Ef.3:3) – og det er udelukkende ad denne åbenbarelsesvej, at hemmeligheden afsløres for Herrens tjenere i vor generation.

"Sig ikke i dit hjerte," forklarer Paulus, "hvem vil stige op til himlen? nemlig for at hente Kristus ned, eller: Hvem vil stige ned i afgrunden? nemlig for at hente Kristus op fra de døde; nej, hvad siger den? ’Ordet er dig nær…’ (Rom.10:6-8).

Ingen menneskelig anerkendelse eller nogen uoverkommelig indsats kan bringe det åbenbarelses-ord nær, der har at gøre med nationernes sidste indsats overfor Israel. Den hemmelighed, at ’hedningerne er medindlemmede i legemet’ (Ef.3:6) (og hvad der skjuler sig bag denne erklæring) forbliver lukket med syv segl, indtil Den Højeste beslutter at bringe lys over denne sag.

Lyset vil ikke blot sprede sig som morgenrøden på Israels bjerge. Nej, det vil med en fornyet kraft blive sendt til de grupperinger, som for de mange år siden først tog imod denne opgående sols stråler. Heriblandt er Apostolsk Kirke. Vil den åbne sine vinduer og modtage en ny dags lys?