PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-08-25
0268

 

DEN TILSLØREDE SANDHED GIVES TIL DEN ENKELTE
(Apostolsk syn nr.6)

Den norske metodistpræst T.B. Barrat var i slutningen af 1906 kommet i forbindelse med vækkelsen i Los Angeles i USA og havde oplevet Helligåndens dåb efterfulgt af tungetale. Dette var derfor hans budskab, da han fra juni 1907 og fremover holdt vækkelsesmøder, som skabte et ikke ringe røre i København. Mange mennesker kom til tro på Gud og oplevede Helligåndens dåb, og fra 1908 samlede sig en særlig flok af disse nyvakte kristne i den såkaldte ’Fri Forsamling’ i Zinnsgade 5 i København.

Den første egentlige pinsemenighed blev senere stiftet i 1912 i Lyngby-Brede – men allerede i 1908, da skuespillerinden Anna Larsen blev omvendt og selv oplevede Helligåndens dåb og året efter forlod teateret, blev både pressen og kirken opmærksom på hvad denne nye vækkelse drejede sig om.

Imidlertid er det, som om der var lagt et dække over de få linjer i Efeserbrevet, som nu ved Ånden bliver draget frem i lyset. Det drejer sig om det afsnit, hvor apostelen Paulus forklarer følgende: "Ved en åbenbaring er hemmeligheden gjort kendt for mig, sådan som jeg kort skrev om det før."

Han fortsætter: "Når I læser det, kan I se, at jeg har fået indsigt i Kristus-hemmeligheden" (Ef.3:3-4).

Det er bemærkelsesværdigt, at de mænd og kvinder, som for hundrede år siden blev revet med af en inderlig søgen efter Åndens dåb og Åndens gaver – og på samme tidspunkt af åbenbarelsen om de af den opstandne Kristus givne tjenestegerninger til menigheden - … at alle disse var som blinde, når der gennem Skriftens vidnesbyrd blev talt til dem om det store formål, som ligger skjulte i Kristushemmeligheden. Når nu Paulus erklærer, at det kun er et spørgsmål om ’at læse indenad’, så vil man kunne erhverve sig en indsigt, som ellers er skjult for andre – hvorledes er det da muligt at undlade at koncentrere sig om det angivne skriftafsnit for derigennem at få åbenbaret nogle af Kristi skjulte rigdomme?

Svaret på dette spørgsmål mener jeg er at finde i de linjer, som apostelen henvender til Korintermenigheden, og hvor han taler om den kendsgerning, at oplæsning fra Den Hellige Skrift undertiden kan være dækket af et slør…

Om Israels Børns forståelse af Messias-hemmeligheden, skriver Paulus: "Dog forhærdedes deres tanker, for indtil den dag i dag bliver det samme slør ved med at ligge over oplæsningen af den gamle pagt uden at tages bort, for det fjernes først i Kristus. Ja, lige til i dag ligger der et slør over deres hjerte, når Moses læses op. Men hver gang én vender om til Herren, tages sløret bort." (2.Kor.3:14-16).

Som dette ’tildækkende slør’ indtil i dag ligger over jødernes oplæsning fra de hebraiske skrifter – således hviler det samme dække over den del af Kristushemmeligheden, som i denne time er henvendt til de troende i nationerne.

Dette er grunden til, at de første pionerer af det åndelige røre, som bragte åbenbarelsen om Åndens dåb og gaver og de forskellige af menighedens tjenester til de troendes erkendelse, ikke har været i stand til at definere det dybere formål med dette Åndens virke. Sandheden om det evige, guddommelige udgydelse af Helligånden har været tilsløret. Det er ikke djævelen der står bag denne manglende indsigt; det er Gud. Han er den Eneste, der kan fjerne sløret fra Israels øjne – og den Eneste, der kan borttage dækket fra det udsagn, som er givet til Kristi menighed i nationerne.

Af den grund er det uden bebrejdelse, at Menighedens Herre nu vender sig til Apostolsk Kirke. Han står for på verdensvid basis at ville fjerne dækket fra den væsentligste del af åbenbarelsen, som blev givet i Kirkens første dage – men inden Han river det tykke og uigennemtrængelige forhæng til side, vender Han sig til dem, der var med til at bære dagens første hede. Dækket, som ligger over hjerterne, så de ikke fatter indholdet og administrationen af Guds frelsesplan, fjernes kun i Kristus. Ingen menneskelig indsats gør det muligt at erhverve denne seneste og mest dynamiske indsigt. Det sker ikke ved nogen masse-forståelse og slet ikke ved nogen gruppe-omvendelse. Nej, ’hver gang én vender om til Herren, tages sløret bort’ (2.Kor.3:16) … og netop dette, tror jeg, er Herrens fremgangsmåde i de kommende dage. Han vil besøge den enkelte for at afdække den sandhed, som i evigheder har ventet på at blive sendt til en døende verden…