PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-08-28
0270

 

GIV MIG IKKE DET RØDE KORT
(EU-bekendelser nr.7)

Jeg har atter haft en urolig nat. Måske er det varmen, for temperaturen stiger her i ørkenen. Men der er også det med ’de tre advarsler’. Altså den information, som er blevet spredt af Folkebevægelsen mod EU under overskriften: ’Din frihed på nettet er truet!’

Da fuglene begyndte at synge, og solen stod op over Edombjerget, var jeg i mine overvejelser nået til den afklaring, at jeg retfærdigvis har gjort mig fortjent til advarsel nummer to! Jeg har ikke kunnet stille mig tilfreds med EU’s smukke og ophøjede præambel (indledning til den nye grundlov), hvori det tydeligt står anført, at Det nye Europa bygger på ’den kulturelle, religiøse og humanistiske arv’, som vi har modtaget fra forfædrene. Af den grund må jeg erkende mig skyldig i at få dette ’minusnummer 2’ i bogen! Den religiøse arv er som bekendt vor kristne arv – så det er klart, at det er de overleverede bibelske værdier, som EU nu står for.

Derfor har jeg sikkert forsyndet mig ved at sætte spørgsmålstegn ved EU-konstitutionens tale om ’ligeberettigelse’ mellem mænd og kvinder. Hvordan kan jeg tillade mig at hævde, at de ansvarlige har ændret ordet ’ligeberettigelse’ til ’lighed’? Altså at mænd og kvinder er det samme? Vor nye EU-lovgivning kunne ikke drømme om at gå imod Guds skabelsesorden. Al den EU-fjendtlige snak om ’Gender Mainstreaming’ er sikkert helt ude af proportion; EU vil ikke søge at fremme ophævelsen af den biologiske forskel mellem mand og kvinde! Derfor er Bibelens ord opmuntrende. Apostelen siger: "De styrende skal jo ikke skræmme dem, der gør det gode, men dem, der gør det onde. Vil du slippe for at frygte myndighederne, så gør det gode, og du vil blive rost af dem!" (Rom.13:3). Desværre må jeg nok se i øjnene, at jeg ikke ligefrem fortjener myndighedernes ros. Tværtimod er jeg sikkert allerede skrevet op til ’advarsel nummer 2’! Jeg vil fremover bestræbe mig på at tro det bedste om folkene i Bruxelles. De vil ikke (siger jeg til mig selv) sløjfe Romerbrevets kapitel 1 eller 1. Korinterbrev kapitel 6, der tydeligt forklarer homoseksualitet som synd – og hvis vi alle holder os til, at Bibelens ord er af ’det gode’, så får heller ikke jeg det røde kort. Og så bliver min hjemmeside ikke lukket – og det er jeg meget glad for…