PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-09-01
0271

 

JEG FORTJENER DET GULE KORT
(EU-bekendelser nr.8)

I eftermiddagens skiftende skygger, som jeg på min hjemvej fra tolvpalmeoasen ser bevæge sig op over Edombjerget, hvor jeg igen overvejede det hele… er jeg kommet til den slutning, at jeg nok ikke slipper for den første advarsel!

Jeg tænker på alt det slemme, jeg har skrevet om Danmark og vor Grundlov og hvorvidt det, som hidtil har beskyttet os, overhovedet gælder mere; det er ikke ligefrem pæne ord, jeg har brugt om ’Europaretten’, og hvorledes den ’skridt for skridt fortrænger vor egen grundlov’. Som en gøgeunge, der til sidst smider redens egne unger ud i kulden…

Med bøjet hoved må jeg også indrømme, at jeg har skrevet, at selvom det på papiret hedder, at man i EU-hovedkvarteret er indstillet på at respektere, at der (som det tydeligt står nedfældet i vor grundlov) ’aldrig mere må indføres nogen form for censur’ eller noget, der bare ligner skygge af overvågning (paragraf 77) – så er det i dag kun papir; Lissabon-reformforslaget giver EU førsteretten!

… og jeg kan heller ikke slippe uden om, at jeg har refereret, hvad der den 25. maj 2008 stod i en sydtysk avis: "Højesteret må afgøre, om vor nation på den måde kan opløses (uden at spørge folket) for til sidst at forsvinde i et europæisk statssamfund som et stykke sukker i en kop kaffe!"

Jeg kan godt indse, at det ikke er nogen pæn måde at sige det på, og jeg skulle nok ikke have refereret tyskernes billede af ’sukkerknaldens opløsning i kaffekoppen’. Jeg må derfor indrømme, at jeg har forbrudt mig og må som sådan godtage det retfærdige i, at jeg måske får det første gule kort…

Imidlertid vil jeg fremover søge at fremhæve, at det er klart som de sidste stråler af aftensolen på Edombjerget, at de superdygtige politikere og embedsmænd, som nu styrer Europa, følger en linje, de mener fører til fred; der bør derfor ikke fortsat stilles spørgsmålstegn ved disse gode mands og kvinders oprigtighed… og vi bør alle med en ny alvor lytte til deres forsikringer om, at vi roligt kan lægge tøjlerne i hænderne på EU. De har lovet os sort på hvidt, at det ikke fører til løbskkørsel – og de har sagt, at vi kan tage deres ord for pålydende… og det er den slags, vi skal skrive på nettet. Så bliver det heller ikke lukket! Læs følgende afsnit: ’EU ER KUN EFTER FORBRYDERNE’.