PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-09-03
0272

 

EU ER KUN EFTER FORBRYDERNE
(EU-bekendelser nr.9)

Jeg har spekuleret på, hvad det betyder: ’Three strikes and you are out!’ Det med at være ’out’ betyder at være smidt ud af nettet. De ’three strikes’ er nok noget med at være gået over stregen tre gange. Og det sidste er jeg bange for, at jeg har gjort mig skyldig i. Jeg mener, når jeg tænker godt efter og skal være helt ærlig – at jeg er gået over stregen mindst tre gange. Og så er det jo ud! Derfor vil jeg prøve at forklare mig nærmere. Måske ’overvågerne’ vil være barmhjertige. Hvis jeg nu lover bod og bedring, får jeg måske lov at blive. Så tager de ikke nettet fra mig.

Det er klart og fornuftigt, at EU må indstille sig på en ny verdensorden – sådan som det står beskrevet i den nye grundlovs artikel 21… forfatningens fars håndskrift er tydelige at iagttage: Valéry Giscard d’Estaing (der af tyskerne er blevet omtalt som ’en frimurer af højeste grad’) kan ikke lade ordet ’Gud’ forekomme i et sådant dokument. Det må vi kunne forstå, og det har sikkert været at gå for vidt at forlange, at der skulle stå: ’Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, Israels Gud, Jesu Kristi Fader’.

Det er jo en ordentlig mundfuld – men jeg vil undskylde mig med, at alle kan jo sige ’Gud’ – og Europa er et gammelt kristent kontinent; men når nu araberne bliver så vrede, hvis vi siger ’Israels Gud’, så er det nok bedst slet ikke at sige noget. Vi har som danske haft ballade nok med de tegninger af Muhammed, og der er ingen grund til at få flere ambassader brændt af, så lad os gøre som vore folkevalgte mænd og kvinder siger: "Gå stille med dørene!"

Ny Testamente siger jo, at vi som kristne ’for Herrens skyld skal underordne os enhver menneskelig ordning, hvad enten det er kongen som magthaver eller statholdere, som sendes af ham for at straffe forbrydere’ (2.Pet.:13-14)… og eftersom det i dybeste forstand ikke kan regnes som nogen forbrydelse at kalde sort for sort og hvidt for hvidt, løgn for løgn og sandhed for sandhed, urent for urent og synd for synd, så kan vi have gode grunde til at tro, at ’overvågerne’ ikke vil slå til og klippe vor forbindelse til nettet over. (Læs det følgende afsnit: ’EU VIL IKKE OVERTAGE FOLKETS ROLLE’.)